logo

doopsgezind logo3logo vznl home xl 576714 logologo remonstranten

 

INSPIRATIE 2015 ZEER GESLAAGD!

Ruim 450 vrijzinnigen uit het hele land hebben zaterdag 18 april genoten van Inspiratie2015: een dag met veel ontmoeting, gezelligheid én inspiratie.

Eens in de vier jaar organiseren de verschillende vrijzinnige organisaties de Vrijzinnige Beraadsdag die dit jaar een andere naam droeg. In de Jacobikerk in Utrecht was een dag vol activiteiten, lezingen en workshops gepland.

Cabaretière Sara Kroos opende de dag met een mini-conference die zij speciaal voor deze dag had geschreven. Hierin bekende zij zelf een vrijzinnige geloofsvisie te hebben. Dat deed zij onder meer door een zelfgeschreven geloofsbelijdenis voor te lezen waarin de focus ligt op de medemens en niet op het zeker weten. Na Sara sprak emeritus-hoogleraar Christien Brinkgreve het publiek toe over levensverhalen.

De rest van de dag bestond uit twee workshoprondes waarbij de mensen keuze hadden uit een groot en divers aanbod; van een fotografie-workshop, zingen of een lezing tot bordspelletjes spelen.

Aan het einde van de dag werd de jaarlijkse Compassieprijs uitgereikt aan het project ‘Oma lief’ dat Turkse jongeren in contact brengt met bejaarden (meer informatie hierover is hier te lezen).

Na afloop ging alle deelnemers met een tevreden gevoel naar huis. 

Korte terugblik in foto's van Inspiratiedag 2015:

Inspiratiedag terugblik I

De inschrijving loopt gesmeerd.

Inspiratiedag terugblik III

Spetterend optreden van Sara Kroos!

Inspiratiedag terugblik II

Officiële opening van de dag door Marijke Verduyn.

Inspiratiedag terugblik IV

Volop keus uit een aanbod van inspirerende lezingen en workshops.

 Inspiratiedag terugblik V

Ook de inwendige mens wordt niet vergeten.

Inspiratiedag terugblik VI

De compassieprijs 2015 wordt uitgereikt aan Omalief!

Inspiratiedag terugblik VII

De dag wordt feestelijk afgesloten met het samen zingen van een lied.

Wie nog verder wil nagenieten van de dag kan hier de foto’s terugkijken, (foto's gemaakt door: Johan Tempelaar)

Besteding opbrengst collecte

Op de Inspiratie dag van zaterdag 18 april 2015 in de Jacobikerk in Utrecht is er een collecte gehouden bestemd voor hulp aan enkele Syrische gezinnen die door particulieren in Oost-Anatolie in Turkije opgevangen worden nadat ze voor het oorlogsgeweld in eigen land hebben moeten vluchten.
In totaal is er zo'n 1500 euro bijeengebracht en daar is heel wat goeds mee gedaan!

Het geld is o.a. uitgegeven aan een fornuis wat op gasflessen werkt. Veel huisraad, veel kleding en schoenen maar wat ook mooi is, er is een stukje land gepacht en dat is omgeploegd en ingezaaid met paprika, tomaten, komkommers etc. Op deze manier is het de bedoeling dat er over een paar maanden zelf geld verdient kan worden.

Nogmaals heel hartelijk dank voor alle hulp!! Natuurlijk ook namens de Syrische families die op deze manier weer kans zien om een toekomst op te bouwen en hun gevoel van eigenwaarde terug kunnen krijgen door zelf weer het heft in eigen hand te kunnen nemen. Heel erg fijn om te merken dat zoveel mensen begaan zijn met het lot van onbekende mensen ver weg! Hartelijke groet, Tineke van de Visse-Jagerman.

 Meer informatie over:
De geschiedenis van de Beraadsdag
Het programma van Inspiratie2015
De Compassieprijs

De dag werd georganiseerd door:

  doopsgezind logo3  logo vznl home xl

576714 logo    logo remonstranten

images

Inspiratie2015 zeer geslaagd

Inspiratie2015 zeer geslaagd

Ruim 450 vrijzinnigen uit het hele land hebben zaterdag 18 april genoten van Inspiratie2015: een dag met veel ontmoeting, gezelligheid én inspiratie.

Compassieprijs 2015

Compassieprijs 2015

 

De Compassieprijs 2015 is toegekend aan het jongerenteam Omalief in Leiden. Vanaf mei 2014 brengen Turkse jongeren wekelijks een bezoek aan een bewoner van het Leidse verzorgingshuis Haagwijk. Het jongerenteam Omalief ontvangt de CompassiePrijs 2015 in het domein samenleving.

De prijs werd uitgereikt op 18 april  in de Jacobikerk in Utrecht.

Foto uitreiking compassieprijs op de inspiratiedag:

 Compassieprijs uitreiking

Omalief - jongens from Pep Film on Vimeo.

Omalief - meisjes from Pep Film on Vimeo.

Volgens een recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen verschillende groepen in onze samenleving elkaar nauwelijks nog tegen: rijk en arm, allochtoon en autochtoon, hoog- en laagopgeleiden, oud en jong: ze leven ieder in hun eigen ‘laag’ van de sandwich die de Nederlandse samenleving vormt. Het SCP spreekt van een ‘urgent en opkomend cohesieprobleem.’ 

De Compassieprijs 2015 is daarom toegekend aan een organisatie die verbinding legt tussen groepen in de samenleving die niet (meer) vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. Omalief legt deze verbinding in meerdere opzichten: tussen oud en jong én tussen de Turkse en de Nederlandse cultuur. Het project is hiermee een krachtig instrument van verbinding. Omalief is een initiatief van de Turks-islamitische stichting Fatih in Leiden.

De jury van de Compassieprijs heeft het project Omaliefuitgekozen, omdat het verschillende verbindingen legt en negatieve beeldvorming rond jongeren van allochtone afkomst weerspreekt. Ook noemt de jury dat het een eenvoudig initiatief is dat  zich – hoewel het nog geen jaar geleden van start is gegaan – nu al uitbreidt naar meerdere jongeren én naar andere steden. Hiermee voldoet het project volledig aan een belangrijke voorwaarde van de Compassieprijs: dat het initiatief overdraagbaar is.

 

De genomineerden WAREN:

Pastor Ria Doornbusch, coördinator van Inloophuis De Herberg in Westervoort.

Pastor Ria Doornbusch

In De Herberg is plaats voor iedereen en ontmoeten mensen die iets te geven hebben en willen investeren  mensen die het minder hebben - financieel, emotioneel, of anderszins.  Pastor Doornbusch nodigt daarbij nadrukkelijk ook mensen van verschillende culturele en religieuze achtergronden  en groepen in de samenleving (middenstand, jongeren etc.) uit om De Herberg uit te bouwen tot een hechte en tegelijkertijd open gemeenschap.

https://www.facebook.com/InloophuisDeHerberg/info?tab=overview
http://www.4evangelisten.nl/de-herberg.html

 

Sara Achahchah

Sara Achahchah

Sara Achahchah is een jonge dame die via social media in een paar maanden tijd een  grote groep mensen inspireert en bruggen probeert te   bouwen tussen  bevolkingsgroepen. Ze wil zowel moslims als westerlingen bij elkaar brengen  door te  pleiten voor compassie, liefde en genade. Tevens is zij public speaker en activiste  voor een meer vreedzame samenleving. Inmiddels heeft zij al 14.500 volgers op  facebook en hebben verschillende media haar al benaderd.

http://moslimomroep.nl/boodschap-van-de-week-sara-achahchah/

https://www.facebook.com/sara7aa

Marie-Anne van Erp, directeur-vrijwilliger bij het Multicultureel OntmoetingsCentrum (MOC) in de Haagse Schilderswijk.

Marie Anne van Erp

Marie-Anne van Erp zet zich warm, sprankelend en creatief in voor de ontmoeting tussen mensen uit verschillende culturen in en om het MOC. Het MOC  gaat daarbij uit van een dubbele loyaliteit: aan de eigen culturele achtergrond en aan de Nederlandse samenleving. Naast ontmoeting geeft het MOC ruimte voor Nederlandse les (niveau A0 tot A2) gegeven en computerles en huiswerkbegeleiding aan kinderen, een uitdeelpunt van de Voedselbank en een sociaal spreekuur. www.mocdenhaag.nl

David Vriesendorp, mensenrechtenactivist en verbinder

David Vriesendorp

David Vriesendorp is de oud-directeur van Amnesty International. Ook na die periode heeft hij zich dagelijks ingezet voor de mensheid.  Op belangrijke maatschappelijke posities, maar ook als onvermoeibaar activist  om mensen met tegengestelde belangen te verenigen - veelal achter de schermen. Hij nodigt mensen uit voor een persoonlijk gesprek en weet te verbinden en vertrouwen te winnen door zijn optimisme en openheid.

Marius Buiting, werker voor en vanuit barmhartigheid en compassie

Marius Buiting

Marius Buiting was van 2006 -2013 voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid. Hij bracht de beweging tot bloei en gaf haar een plek in de samenleving. Zo beijverde hij zich om regionale kringen binnen de Beweging tot stand te brengen. ‘Kampvuren’ noemt hij die. Ook in zijn functie als directeur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg, vraagt hij aandacht voor barmhartigheid en compassie.  Vanuit deze betrokkenheid publiceerde hij de  gedichtenbundel Bundel Barmhartigheid en – samen met Wouter Hart het boek ‘Verdraaide Organisaties’, dat al maandenlang in de top-tien van managementboeken staat.
https://www.managementboek.nl/boek/9789013105735/verdraaide-organisaties-wouter-hart
http://www.barmhartigheid.nl/

Paul Oosterhoff, oprichter van het Huis van Compassie en medeoprichter van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie – beide in Nijmegen

Als diaconaal predikant laat Paul Oosterhoff de klassieke bedeling in de diaconie ver achter zich. Kerndoelstelling van het Huis van Compassie is het verbinden van groepen die niet vanzelfsprekend met elkaar in contact komen. Wekelijks organiseert het Huis van Compassie bijvoorbeeld maaltijden, waarbij mensen met weinig geld kunnen  aanschuiven zonder te betalen en anderen voor hen betalen. Er is een Repaircafé, een moestuin, een Compassiecursus, en er zijn bezinningsactiviteiten, een benefietdag voor Syrië en een conferentie over Compassie in de zorg.
www.huisvancompassienijmegen.nl

A.H. Wöhle, predikant van de Maarten Lutherkerk in Amsterdam

A.H. Wöhle

Ds Wöhle is vanaf het moment dat hij predikant werd in Amsterdam de Maarten Lutherkerk onvermoeibaar in de buurt op de kaart gezet. Daarbij is hij actief de buurt ingetrokken om de buurt te bevragen wat zij aan de kerk zouden kunnen hebben. Hij is betrokken bij de Burendag in de wijk en organiseert  lunchgesprekken voor ouderen en - onder andere in de eigen kerk – concerten en andere muzikale projecten.
http://www.luthersamsterdam.nl/bps/MLK/mlk.html

Alaeddine en Mohamed Amin Touhami, vredeswerkers

Alaeddine en Mohamed Amin Touhami zijn twee jonge Nederlanders, die zich naast hun werk (Amin is maatschappelijk werker) en studie (Alaeddine studeert psychologie)inzetten voor vrede en vreedzaam samenleven van mensen. Zij zijn verbonden aan de Nederlandse afdeling van AISA NGO en zijn begin 2015 gestart met een actie voor het organiseren van een “Dag van het samenleven” in Nederland. Dit is het spoor van AISA NGO, dat handtekeningen verzamelt voor een VN-Werelddag van de Samen Leven.’

Mustafa Kus, oprichter van het project Omalief in Leiden

Mustafa Kus


Het project Omalief organiseert wekelijkse bezoeken van Turkse jongeren aan eenzame Nederlandse bejaarden. Dit jongerenproject gaat uit van de Turkse Religieuze Vereniging Stichting Fatih en wil zo “iets terug doen naar de Nederlandse samenleving”. Projectleider Mustafa Kus is er in geslaagd met het initiatief “Oma Lief” een tegengeluid te laten horen in een tijd dat de beeldvorming veelal draait om de radicalisering van moslimjongeren.

https://www.facebook.com/omaliefproject/photos/a.1513643945577147.1073741828.1486738918267650/1573454586262749/?type=1&fref=nf
http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-05-2014/omalief-leiden-gaat-landelijk

 http://www.omroepwest.nl/nieuws/03-05-2014/project-omalief-leiden-officieel-van-start

 http://www.omroepwest.nl/nieuws/28-01-2014/turkse-jongeren-bezoeken-eenzame-ouderen-leiden

Herman Koetsveld en Enis Odaci, bruggenbouwers en verhalenvertellers

enisodaci

Koetsveld en Odaci zijn ‘bruggenbouwers’. Ze zijn in staat om de verbinding tussen verschillende culturen en tussen mensen met een afwijkende geloofsovertuigingen te leggen. Sinds 2009 zoeken zij het contact met het publiek in gesprekken, presentaties optredens op radio/tv en publicaties in (social) media. Hun ‘optredens’ worden gekenmerkt door wie ze zijn: Herman is predikant en christen en Enis is verkeerskundige en moslim, beiden gewone mannen/vrienden uit Hengelo, die op een luchtige manier vooroordelen en meningsverschillen tussen christendom en islam bespreekbaar maken en nieuwe inzichten laten ontstaan. Koetsveld en Odaci vergelijken zichzelf met de ander en met het publiek. Ze geven zichzelf bloot en zijn kwetsbaar in de verhalen die ze vertellen en de antwoorden die ze geven.
www.koetsveld-odaci.nl

Stichting Eenzame Dood

StichtingEenzameDood

De stichting Eenzame dood zorgt dat mensen niet alleen hoeven te sterven. De stichting legt verbinding met sociaal geïsoleerden in het laatste stadium van hun leven, waardoor deze de kans hun leed te delen, het woorden te geven, een laatste wens te doen of de uitvaart te bespreken. Zo nodig betaalt de stichting de uitvaart ook. De stichting werkt nauw samen met onder andere een ziekenhuis, de thuiszorg, het Leger des Heils.
http://www.eenzamedood.nl/

Manuela Kalsky, initiatiefnemer van het project W!j

Manuela Kalsky

W!J draagt bij aan het overbruggen van wij-zij-tegenstellingen door een moderne website www.nieuwwij.nl met een eigen geluid die een brede doelgroep bereikt. In januari 2015 waren er 200.000 bezoekers! Project W!J is niet alleen ‘online’ actief, maar ook ‘offline’ waardoor er een dynamische en levendige ‘nieuw-wij-community’ is. W!J bouwt op continue basis aan haar community door – ook in samenwerking met anderen - het organiseren van landelijke en plaatselijke evenementen en bijeenkomsten. Manuela Kalsky is de drijvende kracht achter Project W!J. Zonder haar zou het project er niet zijn. Ze inspireert veel mensen en brengt dag in dag uit op een opmerkelijk grote schaal mensen in de Nederlandse samenleving bij elkaar die dat niet uit zichzelf zouden doen.

Ahmet Ciftci, hulpverlener in nood

Ahmet Ciftci, buschauffeur in Mardin, een stad in Oost-Anatolië-Turkije, vlakbij de Syrische stad Kobani. Cifici zet zich in voor de vele Syrische vluchtelingen die door de Turkse overheid niet meer geholpen kunnen worden. Deze mensen leven langs de kant van de weg in provisorisch opgezette tenten gemaakt van stokken en kleden. Ahmet Ciftci en met hem vele anderen zijn dag in dag uit bezig met het zoeken naar en regelen van onderdak, voedsel, kleding en gezondheidszorg.
http://www.worldofcrowdfunding.com/hulpactie-voor-ontheemde-syrische-gezinnen

De winnaar van de Compassieprijs wordt bekend gemaakt op zaterdag 18 april  tijdens Inspiratie 2015 in Utrecht.

Prijs

De Compassieprijs bestaat uit een compassielamp en een bedrag van 1.000 euro. De prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door een andere groep binnen steeds weer een ander domein. Dit jaar is dat het domein samenleving. De prijs is een initiatief van de Doopsgezinden, Remonstranten, Vrijzinnigen Nederland, Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en Het Apostolisch Genootschap. Zij verzorgen dit jaar ook de uitreiking i.s.m. de stichting Handvest voor Compassie NL. (www.handvestvoorcompassie.nl)

Eerdere winnaars

In 2014 werd de Compassieprijs uitgereikt aan Peter Leslie  voor zijn project Mindlab, een lesprogramma dat jongeren helpt na te denken over de rol die zij in de samenleving willen en kunnen vervullen (categorie jeugd). In 2013 won Marjolein Onvlee/ Radio Steunkous (categorie media), in 2012 Ambrose Ongwen (categorie sport) en in 2011 Bright O’Richards (categorie kunst en cultuur).

 

 

 

Programma

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Geschiedenis

De Beraadsdag is een vierjaarlijkse gezamenlijke activiteit van een aantal vrijzinnige levensbeschouwelijke organisaties met als doel:

* Een gezamenlijk aanbod op het terrein van filosofie, theologie en levensbeschouwing

* Een grootschalige activiteit die we ieder niet afzonderlijk zouden kunnen organiseren.

* Inspiratie en ontmoeting

* Vergroting van onze bekendheid

Historie
1990: Kruis of munt?
Een wereld van verschil. Remonstranten, NPB en VVH
1992: Europa ’92. Kans om te kiezen. Remonstranten, NPB en VVH
1997: Tijd voor idealen. Remonstranten, Doopsgezinden, NPB en Zwinglibond
1999: Betekenis van de vrijzinnige theologie voor de 21e eeuw. Remonstranten, Doopsgezinden, VVH, NPB en Zwinglibond
2003: Geschiedenis maken. Remonstranten, Doopsgezinden, VVH en NPB
2007: De lieve vrede. Remonstranten, Doopsgezinden, VVP en NPB

2011: Uit de kunst. Remonstranten, Doopsgezinden, VVP en NPB

Vanaf 2015 is Het Apostolisch Genootschap bij de organisatie betrokken en heet de Beraadsdag: ‘Inspiratiedag’.  Het thema van Inspiratie 2015 is: ‘Connected. Waarmee verbind ik mijn verhaal?’  

Inspiratie 2015 wordt georganiseerd door Het Apostolisch Genootschap en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

twitter310facebook

   

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

nieuwsbrief100
Klik hier voor meer contactgegevens

Agenda

27 Aug 2017
Vrijzinnige kerk Zevenhuizen

Provinciale Buitendag Zuid-Holland


02 Sep 2017
Almelo Kerkgebouw De Bleek

Lezing over Charlotte Salomon


03 Sep 2017
Walfriduskerk Hellum

Buitendag VVP Groningen


Column

  • Column: Religie... Stop er mee!

    Wim Jansen zou wel van religie afwillen. Hij wil het niet vervangen door plat materialisme, maar door een derde weg.