Liberaal christendom ook in 2017

Liberaal christendom ook in 2017

Het afgelopen jaar hebben de auteurs van Liberaal Christendom in totaal zo’n vijftig lezingen verzorgd. Ook in het komende jaar toeren zij door het land.

In kleine dorpen, grote steden, tijdens classicale vergaderingen of in werkgemeenschappen werd het boek het afgelopen jaar besproken. Ook hielden verschillende gemeenten zelf avonden en cursussen over het boek. Bijna altijd leidde dat tot een levendig gesprek over wezenlijke vragen rond geloof, kerk en theologie. Liberaal Christendom legt blijkbaar een visie op tafel die herkend wordt en uitdaagt tot respons.

 
Ook komend seizoen zijn de auteurs bereid een verhaal te komen houden, over het boek als geheel of over een deelthema als ‘Spreken van God’, ‘Een liberale omgang met de Bijbel’ of ‘Gastvrijheid’. Een verzoek daartoe, of het verkennen van de mogelijkheden loopt via  j.offringa@planet.nl Er is materiaal beschikbaar (poster, persbericht) om een bijeenkomst aan te kondigen.

Liberaal christendom verscheen begin 2016 en beleefde al snel een tweede en daarna een derde druk. De verschillende auteurs verwoorden in het boek een liberale theologie zoals die leeft onder veel kerkleden.

Deel dit

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

twitter310facebook

   

 Column

  • Column: Lichtheid van geloven

    Stephan de Jong kijkt in de Adventstijd naar afbeeldingen van engelen: van hun kinderlijkheid kunnen we wel wat leren.