ANBI-gegevens VVP Naaldwijk

 logo vvp

                           VVP NAALDWIJK

Naam: Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk

Kamer van Koophandel: Dossiernummer: 40397903

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 816558899

Post-/bezoekadres:
Linde 29, 2671 PJ  Naaldwijk

Doelstelling:
Conform artikel 2 van de in 2011 vastgestelde statuten:

 1. De vereniging stelt zich ten doel het handhaven en het versterken van de vrijzinnige geloofsbeleving in de Hervormde Gemeente Naaldwijk of haar rechtsopvolger.
 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  • het bevorderen van religieuze vorming en ontwikkeling;
  • het bevorderen van prediking en godsdienstonderwijs in vrijzinnige geest, waar het verlangen hiernaar niet door enige kerk of andere vereniging wordt bevredigd;
  • het houden van vergaderingen ter bespreking van godsdienstige en kerkelijke belangen;
  • het verspreiden van geschriften met een inhoud die bevorderlijk kan zijn aan het doel van de vereniging;
  • het stellen van kandidaten bij kerkelijke verkiezingen;
  • het bevorderen van het beroepen door de kerkenraad van de Oude Kerk te Naaldwijk van vrijzinnig georiënteerde predikanten;
  • het aangaan en onderhouden van betrekkingen met geestverwante kerken, organisaties en verenigingen; en
  • het gebruiken van alle andere wettige middelen die dienstig zullen worden bevonden.

(Hoofdlijnen van ) het Beleidsplan:

 • de VVP-Naaldwijk is lid van de landelijke VVP beweging voor eigentijds geloven;
 • de VVP-Naaldwijk ondersteunt het werkfonds van de landelijke VVP beweging voor eigentijds geloven;
 • de VVP-Naaldwijk streeft naar versterking van de vrijzinnige geloofsbeleving in de Hervormde Gemeente Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk onderhoudt contacten met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk verspreidt in de Oude Kerk Naaldwijk de Veertigdagenkalender 2014 “Ja… Nee… Natuurlijk!” in de Veertigdagentijd 2014 en de Veertigdagenkalender 2015 “’n boom opzetten” in de Veertigdagentijd 2015;
 • de VVP-Naaldwijk verspreidt jaarlijks onder haar leden de jaarlijkse kerstbundel. In 2014 was de naam van de kerstbundel “Van je familie moet je het hebben…” en in 2015 “Onderdak – Nu sijt wellecome 2015”
 • de VVP-Naaldwijk maakt het mogelijk dat tweemaal per jaar een cantate van J.S. Bach in een zondagmorgendienst van de Oude Kerk Naaldwijk uitgevoerd wordt;
 • de VVP-Naaldwijk nodigt eenmaal per jaar  het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek o.l.v. Antoine Oomen uit voor het verzorgen van een meezingconcert in de Oude Kerk Naaldwijk;
 • de VVP-Naaldwijk ondersteunt activiteiten op kunstzinnig, religieus en historisch gebied.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit ten minste drie en bij voorkeur een oneven aantal natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
In 2014 en 2015 bestond het bestuur uit vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Beloningsbeleid:
De bestuurders zijn onbezoldigd. Zij kunnen wel een vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.

Verslag over 2014:
Zie het verslag 2014-2015 van de secretaris Arn. C. Knoppert, gedateerd 28 november 2015. Bij de algemene ledenvergadering dd. 27-10-2015 is de heer A.C. Knoppert afgetreden als secretaris. Als nieuwe secretaris is gekozen mevr. M. Zwemstra-Boekestein.

Financiële overzicht over 2015

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl

twitter310facebook

   

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief:

nieuwsbrief100
Klik hier voor meer contactgegevens

Agenda

25 Jun 2017
Elthetokerk Alblasserdam

Voorstelling ‘List & bedrog / de Jakobverhalen’


27 Aug 2017
Vrijzinnige kerk Zevenhuizen

Provinciale Buitendag Zuid-Holland


Column

 • Column: Eigenlijk wil ik God niet kwijt

  Misschien kun je geloven zonder God, maar Wim Jansen wil het opperwezen helemaal niet kwijt raken.