Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

VVP

Lef om te leven ...

Lef om te leven ...

Meestal zijn het de kinderen. Elkaar uittestend, uitdagend, grenzen zoekend. Daarbij soms over grenzen heengaand. Een tegenaanval wordt dan vaak ingezet met de semidreigende woorden: ‘Heb het lef eens!’ Alsof hiermee een onverhoedse inbreuk op verre afstand gehouden kan worden.

Geloofstwijfel

Geloofstwijfel

En ziedaar, een compleet nieuw jaar ligt nog welhaast onaangeroerd voor ons. Wat zal de toekomst brengen? De vraag is prangender dan ze in lange tijd is geweest. Het is ons zo lang goed gegaan, de naoorlogse jaren van opbouw in de vorige eeuw kenden een zeer enthousiast vooruitgangsgeloof.

Lichtzoekers gevraagd

Lichtzoekers gevraagd

Het begon al buiten op het bordes van De Bron: twee zacht brandende lantaarns nodigden onweerstaanbaar uit om naar binnen te komen. Immers, daar was de gezelligheid van vele toegestroomde bezoekers die in deze duistere en angstige tijd de kerstviering niet wilden missen.

Teken in de tijd ...

Teken in de tijd ...

Genesis 35 vertelt hoe Jacob een altaar opricht in Kanaän en opnieuw de naam Israel krijgt. Vader Izaäk leefde nog en hij begraaft hem uiteindelijk met Esau. Zijn geliefde vrouw Rachel sterft een smartelijke dood terwijl zij Benjamin baart, 'zoon van het geluk', ... 

Superlatieven

Superlatieven

Op 8 januari vond in de Jozefkerk de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten plaats. Wat een rust en vriendelijke woorden. Meteen al bij binnenkomst tijdens het Nieuwjaarwensen, daarna bij de Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter van de VVP, Elma van 't Riet.

Wankeltijd

Wankeltijd

Zomaar liep, heel verrassend, het woord 'wankeltijd' mijn bestaan binnen. Ik had er nog nooit van gehoord. Zo gaat dat met verrassingen. Je hebt er niet naar gevraagd, maar plotseling en onverwacht dient het zich aan in het leven.

Gissen

Gissen

'... want alles is slechts een web van gissingen.' Nee, het is geen oprisping van een hedendaagse visionair, welke gedachte overigens alleszins begrijpelijk zou zijn. Deze regel is opgetekend door niemand minder dan de Griekse dichter en denker Xenophanes.

Lang niet uitgepraat!

Lang niet uitgepraat!

Een beetje onwennig en wat aarzelend lopen de gasten binnen: wat gaat er vanavond precies gebeuren?
De zaal is gezellig aangekleed, op de tafel branden waxinelichtjes, koffie en thee wordt rondgedeeld. Er heerst een haast ontspannen spanning.

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter