Vereniging van Vrijzinnige Protestanten

VVP

Contactgegevens

 

SECRETARIS
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Janny van den Poll – van Gerner
0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

 

PREDIKANT
Foekje Dijk
0529 - 43 55 98
steen.dijk@planet.nl

 

PENNINGMEESTER
Wim Postma
0592 - 39 80 84
wfpostma@home.nl

BANKREKENING
NL39 INGB 0000 8231 39 
t.n.v. Ver van Vrijzinnige Protestanten Afd Assen

 

WEBMASTER
Heeft u opmerkingen over de site dan kunt u contact opnemen met:
Mariëtte Louis
vrijzinnig-assen@myfrogs.nl

 

Zoeken

Contact

VVP Assen

secretaris:
J. van den Poll
tel. 0592 - 37 30 50
vvpassen@gmail.com

VVP Assen op Twitter