Vrijzinnig geloven

 

VVP

Organisatie Houtrustkerk

Landelijke VVP
VVP staat voor Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. De Houtrustkerk vertegenwoordigt de regio Den Haag binnen deze vrijzinnige vleugel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De landelijke vereniging heeft een website (vrijzinnig.nl) en een eigen blad ('Vrijzinnig') dat leden viermaal per jaar ontvangen.
 
Kerkenraad en bestuur
Kerkenraad en bestuur van de Houtrustkerk vergaderen elfmaal per jaar. De jaarvergadering vindt plaats in mei. Op deze vergadering worden het financiële en het algemene jaarverslag behandeld. In november of december vindt de begrotingsvergadering plaats. Meerdere ledenvergaderingen of gemeenteavonden zijn mogelijk op nader te bepalen data. Onder contact kunt u de personen vinden die in de kerkenraad en het bestuur zitten.
 
Vrijwilligers
Er zijn nog veel meer vrijwilligers werkzaam in onze kring. De kerk is immers een lichaam waarin mensen samen het hoofd, de handen en de voeten vormen. Wie actief mee wil doen kan zich opgeven. Er is van alles te doen: bestuurstaken, bezoekwerk, ontvangstcommissie, reproductie van liturgieën, publiciteit, verspreiding van folders, e.d. Voor meer informatie: Jette Bloemsma (070-3230687 of via de mail).

Predikant
De predikant van de Houtruskerk is Karl van Klaveren. Hij is onze voorganger sinds 2010 en vervult zijn taak met veel enthousiasme. Hij is ook werkzaam als vertaler (boeken op het gebied van theologie, filosofie en spiritualiteit). Eerder werd zijn rol vervuld door ds. Arne Jonges, die nu met emeritaat is, maar nog steeds de wijsgerige kring leidt.
 
Leden en vrienden
Wie lid wil worden van de Houtrustkerk is meer dan welkom. De vrijzinnige vleugel binnen de Protestantse kerk Nederland heeft uw/jouw steun hard nodig. Je kunt alleen lid worden van onze vereniging, maar ook van vereniging én kerk. Naast leden telt onze vereniging vrienden: mensen die ons financieel willen steunen en/of op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.
 
ANBI Status
Als u er over nadenkt om de Houtrustkerk geld te schenken, is het goed om te weten dat de Houtrustkerk een ANBI status heeft. U mag de schenking daarom aftrekken van uw inkomsten- of vennootschapbelasting. De Houtrustkerk hoeft op haar beurt geen schenk- of erfbelasting te betalen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester. U kunt ook naar de website van de belastingdienst gaan.
 
 
 

Informatie Houtrustkerk

Agenda

Kaarten maken
Donderdag 23 Nov 2017 - 14:00-16:00
Houtrustkerk - Den Haag


Taizé Avondgebed
Vrijdag 24 Nov 2017 - 20:00-21:00
Houtrustkerk - Den Haag


Kerkdienst; ds. Karl van Klaveren (Voleindingszondag)
Zondag 26 Nov 2017 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Taizé Avondgebed
Vrijdag 01 Dec 2017 - 20:00-21:00
Houtrustkerk - Den Haag


Kerkdienst; voorganger: ds. Engelien Hulsman
Zondag 03 Dec 2017 - 10:30-11:30
Houtrustkerk - Den Haag


Kerkomroep: diensten Houtrustkerk

Houtrustkerk
Houtrustweg 1
2566 HA Den Haag
19-11-2017 10:25 Luister
12-11-2017 10:26 Luister
05-11-2017 10:24 Luister
29-10-2017 10:23 Luister
22-10-2017 10:25 Luister
15-10-2017 10:25 Luister
08-10-2017 10:26 Luister
01-10-2017 10:22 Luister
24-09-2017 10:27 Luister
10-09-2017 10:27 Luister

ANBI VVP Den Haag

Naam Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te ’s-Gravenhage en omstreken
RSIN 002601977
  Link naar meer informatie

Zoeken

Contact

Houtrustkerk
Beeklaan 535 (hoek Houtrustweg)
2562 BE Den Haag
070-3457291
Emailadres Houtrustkerk Den Haag
 
 
Postadres
Beeklaan 535
2562 BE Den Haag
 
In de directe nabijheid van de kerk moet tussen 18.00 en 24.00 worden betaald om te parkeren. Aan de Houtrustweg in het deel van de Vogelwijk (nabij Bosjes van Poot, langs het kanaal) zijn er nog wel mogelijkheden om gratis te parkeren.
 
Let op: als u komt met behulp van digitale navigatie voer dan het postadres in als eindbestemming. Bij sommige navigatiesystemen wordt u met het bezoekadres als eindbestemming door een fietssluis geleid.
 
De Houtrustkerk heeft een ANBI status.
 
rolstoel - kerkdiensten -  Houtrustkerk  logo-tring - kerkdiensten - Houtrustkerk  Rollator Houtrustkerk Den Haag