PROVINCIALE VERENIGING VAN VRIJZINNIGE PROTESTANTEN GRONINGEN

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de provinciale vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De minimale bijdrage is € 135, 00 per lid per jaar.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld. 

Alle leden worden ook landelijk geregistreerd. Leden hebben stemrecht via het aantal opgegeven leden per vereniging.

Het Werkfonds is een vrijwillige geldstroom - naast de verplichte afdracht of contributie van leden aan de provinciale vereniging- die het ondermeer mogelijk maakt om de landelijke inhoudelijke dienstverlening in stand te houden. Alle leden van plaatselijke en provinciale verenigingen krijgen twee maal per jaar een verzoek om een vrijwillige financiële bijdrage te geven. Daarbij ontvangen zij dan een Nieuwsbrief waarin wordt uitgelegd wat de stand van zaken binnen de vereniging is en welke projecten er op stapel staan.

 

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Provincie Groningen

Secretariaat. dhr A. Trox, Pr. Bernhardlaan 13, 9765 AK Paterswolde

a.trox@planet.nl

 

Agenda

19 Nov 2017
Romaanse kerk in Marum

Dienst in Marum


19 Nov 2017
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


26 Nov 2017
Torenstraatkerk Scheemda

Dienst in Scheemda


26 Nov 2017
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren


26 Nov 2017
Het Gebouw

Dienst in Delfzijl


10 Dec 2017
Het Witte Kerkje Haren

Dienst in Haren