Podcast: Elkaar écht zien

Podcast: Elkaar écht zien

Leden van Vrijzinnig Centrum Vrijburg in Amsterdam maken elke week een podcast over levensbeschouwelijke onderwerpen. Deze week: wanneer we een ander echt zien, kunnen we ook met de ander meevoelen.

Geloof, hoop en liefde volgens Spinoza

Geloof, hoop en liefde volgens Spinoza

Volgens de bekende filosoof Spinoza verhielden geloof en wetenschap zich op een speciale manier met elkaar. Tijdens een vrijzinnig symposium wordt daar verder op ingegaan. 

Column: Vrijzinnigen zijn oud

Column: Vrijzinnigen zijn oud

Vrijzinnigen zijn vaak oud. Is dat iets goeds of iets slechts? Zeker in deze dagen van herinneren ziet Jasper van der Horst er de voordelen van in.

Ruimzinnig pionieren: Wat is de kerk?

Ruimzinnig pionieren: Wat is de kerk?

Pionieren verhoudt zich op een bepaalde manier tot de kerk, maar wat is de kerk eigenlijk? En kun je eigenlijk wel spreken van een onderscheid tussen die twee?

Briefwisseling: Eigen keuzes maken

Briefwisseling: Eigen keuzes maken

Moeder Anneke van der Velde en dochter Geerke Visser gaan met elkaar in gesprek over het geloof. Deze keer: Geerke meent dat geloofsopvoeding altijd gepaard dient te gaan met vrijheid. 

Het Paasverhaal en Oekraïne

Het Paasverhaal en Oekraïne

We lezen afschuwelijke berichten over de oorlog in Oekraïne. Vreemd genoeg bestaat er een parallel met het bijbelse paasverhaal. 

Secularisatie als christelijk hoogtepunt

Secularisatie als christelijk hoogtepunt

Secularisatie is allerminst het einde van het Christendom. Het is juist een metamorfose van het christelijke gedachtegoed. Liberale theologie speelt bij die verandering een belangrijke rol.

Column: Blijven hopen

Column: Blijven hopen

Wat kunnen we doen aan de situatie in OekraÏne? Staan wij machteloos? Of kunnen we met kleine dingetjes toch iets van hoop creëren? 

[12 3 4 5  >>