VVP sluit jubileumjaar af

VVP sluit jubileumjaar af

De VVP sluit met een tevreden gevoel het jubileumjaar af waarin zij haar 100-jarige jubileum heeft gevierd.

In 1913 is de landelijke VVP (toen nog VVH geheten) opgericht en dat is groots gevierd. Allereerst met een zeer geslaagde jubileumdag op 6 april. Spiritualiteit, kunst, muziek en theater zijn tijdens deze dag op inspirerende wijze belicht.

Het jaar kende meer hoogtepunten. Zo zijn er twee publicaties verschenen. Het jubileumboek met daarin bijdragen over het verleden, heden en toekomst van de vereniging en de speciale liturgiekrant rondom het thema bomen. Beide publicaties zijn gepresenteerd tijdens de jubileumdag.

De tweede helft van het jaar stond in het teken van de verkiezing van de belangrijkste, vrijzinnige theoloog van Nederland. Honderden mensen hebben online hun stem uitgebracht op tien genomineerde theologen. De vrijzinnig hervormde theoloog Willem Banning kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Naast de landelijke activiteiten hebben ook veel plaatselijke verenigingen stil gestaan bij het eeuwfeest. Er kan nu worden teruggekeken op een zeer geslaagd jubileumjaar.

Deel dit