Handvatten voor traumapastoraat

Handvatten voor traumapastoraat

Het KSGV heeft een publicatie uitgegeven waarin hoogleraar praktische theologie Ruard Ganzevoort inzoomt op het onderwerp trauma en pastoraat.

In de bundel ‘Trauma, geweld en religie’ beschrijft Ganzevoort onder meer wat voor impact een trauma op iemands leven heeft en wat voor gevolgen dit kan hebben voor het geloof: trauma’s kunnen zowel religieuzer maken als afstand creëren tot het geloof.

Een groot deel van het boek is theoretisch van aard maar met name het slot van het boek kent enkele praktische uitwerkingen. Ganzevoort formuleert zes handvatten voor pastores die hulp geven aan mensen met trauma’s. Zo moet de pastor zich bewust zijn van zijn macht, zowel positief als negatief. Hij heeft de macht om een veilige ruimte te creëren maar moet zijn macht niet aanwenden om de ander te sturen. De autonomie van de getraumatiseerde moet gerespecteerd worden. Een ander handvat is juist dat de pastor moet waken voor zijn eigen geestelijke gezondheid, omdat omgang met getraumatiseerden een impact heeft op de eigen mentale gesteldheid.

Het boekje kent een bescheiden omvang. Het is geen dikke pil waar je je doorheen moet werken. Het is een kleine gids waarin de balans tussen theorie en praktijk in verhouding is. Ideaal voor de pastor – die niet altijd even veel tijd heeft – die meer kennis wil opdoen van datgene wat een van zijn belangrijkste taken is: het pastoraat.

Het KSGV is een wetenschappelijke vereniging die door middel van publicaties en studiedagen pastores wil toerusten. Zij financiert samen met de VVP een bijzondere leerstoel die zich richt op de geestelijke verzorging.
Tweejaarlijks geeft de KSGV publicaties uit die worden gezonden naar de leden en donateurs.

Meer informatie over het KSGV

Deel dit

Steun de VVP

Laat de vrijzinnige vlinder vliegen.

WORD DONATEUR

Zoeken

Contact

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Joseph Haydnlaan 2a 
3533 AE Utrecht                       
030-8801497
info@vrijzinnig.nl
Klik hier voor meer contactgegevens

twitter310facebook

   

 Agenda

25 Feb 2018
Haren Witte Kerkje

Muziek uit de hemel


11 Maa 2018
Assen DG-kerk

Lezing 'De kracht van kwetsbaarheid'


11 Maa 2018
Grote Kerk, Lekkerkerk

Muziek uit de hemel


Column

  • Column: Zonder dogma's gaat het geloof spreken

    Wat gebeurt er als we de dogma's laten vallen? Wat blijft er over? Erik Jan Tillema denkt dat we niet bang hoeven te zijn voor de gevolgen.