Recenie: Lof der eenzaamheid

Recenie: Lof der eenzaamheid

‘Eenzaamheid is de moeite waard’. Dat schrijft de vrijzinnige dominee Stephan de Jong op de eerste bladzijde van zijn onlangs verschenen boek Lof der eenzaamheid waarin hij een lans breekt voor het alleen zijn.

‘Zij is niet iets negatiefs,’ vervolgt De Jong, ‘louter een afwezigheid of leegte, zij heeft een positieve inhoud. Ik ben ervan overtuigd dat periodes van vrijwillige eenzaamheid – in welke vorm dan ook – bijdragen aan kwaliteit van leven. Eenzaamheid vormt een waarde die van belang is voor onze menselijkheid. Zij is een voorwaarde voor het ontwikkelen van een volwassen innerlijkheid en draagt bij aan wat tegenwoordig ‘het goede leven’ heet.’

Uiteraard zet De Jong ook zijn kritische kanttekeningen bij eenzaamheid: het is ook schadelijk voor mensen. Sommigen lijden er onder, gaan er onder gebukt. Maar, zo schrijft hij, in onze samenleving ligt de nadruk te veel op die negatieve kant van eenzaamheid, terwijl het ook een positieve waarde heeft. ‘Volwassenwording omvat het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden. Maar zou volwassenwording ook niet kunnen bestaan uit het leren om alleen te zijn?’

De Jong zet zich in voor een herwaardering van de oude menselijke waarde die eenzaamheid heet en gaat daarvoor te rade bij tien personen die hun kracht uit de eenzaamheid haalden. Het gaat om onder andere de Romeinse keizer Marcus Aurelius, de filosofen Michel de Montaigne en Jean-Jacques Rousseau en de Nederlandse dichter Adriaan Roland Holst.

Het boek dat De Jong heeft geschreven leest zeer makkelijk en is informatief. Het is niet te langdradig: in enkele pagina’s beschrijft hij bij elke persoon hoe hij of zij eenzaamheid heeft ervaren.

Aan het einde van het boek koppelt De Jong terug: wat levert eenzaamheid nu op? Hij kijkt naar de tien beschreven personen en komt tot drie conclusies: eenzaamheid geeft je (zelf)inzicht, laat je steviger in je schoenen staan en zorgt er voor dat je aandachtiger kunt leven. Het moge duidelijk zijn: De Jong is een fan van eenzaamheid.

Stephan de Jong is lid van de VVP en daarnaast verbonden aan de moderne predikantenbeweging Op Goed Gerucht. Hij is een veelgelezen auteur. Onlangs verscheen van zijn hand ook het boekje U doet niets want u bent God.

Meer informatie over het boek en bestelmogelijkheden

Deel dit