Recensie: Doorns evangelie

Recensie: Doorns evangelie

De theologen van Op Goed Gerucht (OGG) hebben weer een voor hen karakteriserend boekje afgeleverd. Dit keer een exegese van het Marcus-evangelie.

Kort en bondig zonder daarbij iets te verliezen van de kwaliteit. Dat is kenmerkend voor de publicaties van de moderne predikantenbeweging OGG. Na de Doornse catechismus en de Doornse levenskunst nu ook een publicatie waarbij de verschillende theologen de Schrift uitleggen.

Het Marcus-evangelie is vrij kort en kan daarom makkelijk opgedeeld worden in 52 korte passages. De twintig theologen die aan de publicatie meewerkten, behandelen allemaal één of meerdere passages. In twee keer 250 woorden vertellen ze eerst iets over de bijbelpassage en leggen ze daarna uit wat er volgens hen met die passage wordt bedoeld. Door deze heldere en bondige opbouw leest het boek makkelijk weg en hoeft de lezer niet bang te zijn om te verdwalen in diepgravende theologische verhandelingen.

De bijdragen van de theologen zijn creatief, inspirerend en prikkelend. Een typische ‘Op Goed Gerucht-stijl’ en dat zal er voor zorgen dat dit boekje – net als de vorige twee publicaties – ook zijn weg weer weet te vinden naar de lezers.

Het wachten is nu op een vierde boekje, want de bijdragen van de OGG-theologen zijn zeker welkom!

Meer informatie en bestelmogelijkheden

Deel dit