Recensie: Kerk als constructiefout

Recensie: Kerk als constructiefout

In november verscheen het jongste boek van de bekende theoloog Harry Kuitert en verrassend genoeg is het een interessant werk.

Kuitert behoeft bijna geen inleiding meer. Hij is de grote man die vrijzinnige geloofsopvattingen in de Gereformeerde Kerken bespreekbaar maakte. Met zijn talloze boeken heeft hij vele gelovigen bevrijd van het juk van dogma’s door in zijn boeken nieuwe manieren van geloven te beschrijven.

De bekendste zin uit zijn oeuvre is ‘alle spreken over boven komt van beneden’, maar dat heeft hij al weer vele jaren geleden geschreven. In zijn recente werk werd de inmiddels hoogbejaarde theoloog steeds zuurder en leek het haast alsof hij met provocerende stellingen enkel en alleen maar wilde provoceren. Zoals met de stelling dat kerken afkickklinieken moeten worden.

In ‘Kerk als constructiefout’ zien we gelukkig weer een andere Kuitert. Tussen de theologische verhandelingen lezen we persoonlijke zinnen van een man die ongerust is over de toekomst van de kerk. We lezen dat Kuitert echt ergens mee zit en dat hij op zoek wil naar een oplossing. Echter, geen oplossing voor de kerk, maar voor het geloof van mensen. Want de centrale stelling die in het boek wordt geponeerd is dat geloven toekomst heeft, ook zonder een instituut als de kerk.

De mens blijkt ongeneeslijk religieus te zijn, beschrijft Kuitert in zijn boek. Hij noemt de bloei van de moderne spiritualiteit die prima zonder vast instituut zoals een kerk kan. Waarom het christelijke geloof dan niet?

De conclusie van het boek is hoopgevend: voor geloven heb je geen dogma’s nodig, is zeker weten niet vereist. Het gaat om een gevoel dat betekenis geeft en belangrijk is voor iemands leven. Het gaat er dan ook niet om op zoek te gaan naar de Waarheid, maar om te leven naar dat betekenisgevende gevoel, als een volgeling van Jezus.

Wie dit boek gelezen heeft, kan een hoop boeken van Kuitert weggooien. Dit inspirerende en hoopgevende werk vervangt moeiteloos de zure werken. Mocht Kuitert op zijn hoge leeftijd nog een boek willen schrijven, dan is het te hopen dat hij op deze ingeslagen weg verdergaat.

Meer informatie over het boek

Deel dit