Recensie: U doet niets, want U bent God

Recensie: U doet niets, want U bent God

Een belangrijke eigenschap van God is dat hij niets doet, zo concludeert VVP-theoloog Stephan de Jong in zijn nieuwste boek. Maar wat doet God dan wel?

Stephan, predikant van de protestantse Spieghelkerk in Bussum, schreef het boekje U doet niets, want U bent God. Het boekje bestaat uit veertig zeer korte overpeinzingen (ZKO) die aansluiten bij het thema. De term ZKO heeft Stephan zelf bedacht en daarmee laat hij goed zien dat theologie niet honderden pagina’s hoeft te beslaan. Dat theologie niet bestaat uit ellenlange uiteenzettingen. Het kan kort, het kan bondig, het kan zelfs luchtig.

De veertig korte overpeinzingen in het boekje staan wel in relatie tot elkaar: er is als het ware een opbouwende lijn. Eerst introduceert Stephan het probleem: hij constateert dat God geen handelend wezen is. God grijpt niet in in deze wereld, zo redeneert hij, want dan zou God het kwaad niet toelaten.

Vervolgens gaat Stephan verder. God handelt niet, maar Stephan ervaart God wel. Diep in hem bemerkt hij soms Zijn aanwezigheid. Dat is het enige wat God doet: Hij laat zich ervaren. Die ervaring inspireert Stephan om bepaalde dingen te doen, om op een bepaalde manier in het leven te staan. Zo blijft God betekenis houden, ook al doet God niets.

Stephan levert hiermee een beeld van God af wat voor vrijzinnigen zeer herkenbaar is. Het is misschien niet vernieuwend, maar het leest wel prettig en de zoektocht van Stephan naar God zal voor velen herkenbaar zijn.

Van Stephans hand verschenen eerder de boeken De kleine weg & het grote geluk (2011) waarin hij verschillende actuele thema’s in eveneens korte overwegingen aanroert. Ook is hij betrokken bij publicaties van de moderne predikantenbeweging Op goed gerucht, zoals het succesvolle boek De Doornse catechismus met daarin moderne geloofsvragen. Binnenkort verschijnt van hem het boek Lof der eenzaamheid over de deugd van het alleen zijn.

Tijdens de ledenvergadering van de VVP op 17 mei in Apeldoorn zal Stephen een lezing verzorgen.

Meer informatie over het boek en bestelmogelijkheden

 

Deel dit