Recensie: Zangen van zoeken en zien

Recensie: Zangen van zoeken en zien

Voor vrijzinnigen zal het liedboek ‘Zangen van zoeken en zien’ een ware opluchting zijn: eindelijk eens liederen die niet over de almachtige God gaan.

Laten we eerlijk zijn: we zijn de afgelopen tijd verwend met het Nieuwe Liedboek. Het aantal liederen waar uit gekozen kan worden is zo groot dat er altijd wel iets tussen zit. Vrijzinnigen kunnen uit volle borst uit dit liedboek meezingen, al hebben vrijwel de meeste gezangen een redelijk traditionele tekst. God (of Jezus) staat centraal en zijn daden worden geregeld bejubeld.

Als je niet in een handelende God gelooft, kun je deze liederen prima meezingen, omdat de melodie prettig is, omdat het lekker zingt of omdat je weet dat de teksten staan voor een eeuwenoude traditie. Maar soms heb je wel eens behoefte aan liederen die meer ruimte laten en dan is de keuze in het Nieuwe Liedboek beperkt.

Gelukkig is er nu ‘Zingen van zoeken en zien’ dat omschreven wordt als een oecumenische liedbundel. Het bevat 746 goed zingbare liederen en een aantal daarvan gaan over zoekend en twijfelend geloof. Ze bevatten teksten waarin wordt uitgesproken dat wij het niet zo zeker weten, dat God onbekend is.

Weer andere liederen gaan over de mens, over de gemeenschap, zijn intiem en mijden grote, religieuze taal. Het zijn liederen die vrijzinnigen zullen aanspreken, die aansluiten bij postmoderne geloofsopvattingen.

Natuurlijk zullen niet alle 746 gezangen in de smaak vallen, maar dat is ook geen realistiche gedachte. In ieder geval is er genoeg keuze en in combinatie met het Nieuwe Liedboek kunnen vrijzinnigen nog vele jaren door zingen.

Erik Jan Tillema

Bekijk hier een bladzij uit Zangen van zoeken en zien: 

god zwijgt

Deel dit