Recensie: Religie zonder God

Recensie: Religie zonder God

De titel van het boekje daagt uit, maar de inhoud is een stuk braver. Het is keurige filosofie, politiek en een vleugje theologie.

 

‘Religie zonder God’ is geschreven door de Amerikaanse hoogleraar rechtsgeleerdheid en filosofie Ronald Dworkin. Het verschijnt postuum en is een uitwerking van een lezing die hij twee jaar voor zijn dood heeft gehouden.

Het is duidelijk dat het boek is geschreven door een rechtsgeleerde en filosoof want daar gaat het met name om. Dworkin begint met de zin: ‘De centrale gedachte van dit boek is dat religie dieper gaat dan God’. Dat werkt hij vervolgens uit in het kader van het vraagstuk van de godsdienstvrijheid. Hij gaat in op de verschillen (maar met name de overeenkomsten) tussen theïsten en religieuze atheïsten en hoe die overeenkomsten kunnen leiden tot een wederzijdse acceptatie.

Voor vrijzinnigen zal met name het eerste deel van het boek interessant zijn waarin Dworkin ingaat op de overeenkomsten tussen theïsten en religieuze atheïsten. Theïsten geloven in God, in een hogere macht. Religieuze atheïsten ontkennen het bestaan van zo’n opperwezen maar worden in hun schouwen van de wereld wel geleid door een bepaalde objectiviteit die aan alles voorafgaat. Een theïst zal dat God noemen, een atheïst allerminst.

Wat Dworkin hier doet is wel interessant: hij plaats theïsten en religieuze atheïsten als het ware op één lijn wat de verwondering betreft. Ook zij die het bestaan van een God ontkennen zijn op een bepaalde manier spiritueel en mystiek bezig. Dat is een stelling die met name in de vrijzinnige hoek met applaus ontvangen zal worden omdat daar over de existentie van God wordt gediscussieerd. Terwijl van vrijzinnigen vaak wordt gezegd dat zij geen gelovigen zijn, legt Dworkin uitgebreid uit dat religieuze atheïsten wel degelijk op één lijn zitten met mensen die vol overtuiging in God geloven. En dat is mooi om te lezen.

Religie zonder God
Ronald Dworkin
Meer informatie en bestelmogelijkheden

Deel dit