Remonstranten zwengelen godsgesprek aan

Remonstranten zwengelen godsgesprek aan

God is een mysterie, God openbaart zich. Godsgeloof is verborgen of kan alleen worden geuit in poëzie. Het zijn allemaal – verschillende – opvattingen van remonstrantse hoogleraren.

Op 1 september kreeg het seminarium van de Remonstrantse Broederschap een nieuwe hoogleraar: Christa Anbeek. Ter gelegenheid van dit gebeuren zijn verschillende publicaties verschenen. Niet alleen de oratie van Anbeek, maar ook het boekje Kunnen we het over God hebben?

In deze publicatie worden de godsbeelden van alle remonstrantse hoogleraren beschreven, van Tiele, Heering en Sirks tot Van Leeuwen en Anbeek. De eerste werd geboren in 1830, de laatste in 1961. Zeven mannen en één vrouw. Maar er zijn wel overeenkomsten, namelijk dat ze allemaal op een eigen manier naar God kijken. Vrijzinniger kan eigenlijk niet.

Een grote verscheidenheid aan godsbeelden passeert op deze manier de revue en dat is voor de lezer zeer interessant en leerzaam. De gedachten van de hoogleraren – of die honderd jaar oud zijn of tien jaar – kunnen nog steeds een inspiratiebron zijn voor ons spreken of zwijgen over God.

Het boekje leent zich daarom ideaal voor besprekingen in leeskringen. Om dit te ondersteunen heeft de Remonstrantse Broederschap discussievragen bij de verschillende godsopvattingen geformuleerd. Het gaat om persoonlijke vragen die behoefte hebben aan doordenking en inleving.

De oratie van hoogleraar Anbeek is ook in boekvorm verschenen. In Aan de heidenen overgeleverd pleit zij voor een herwaardering van de menselijke ervaring in de theologie. ‘Theologische inzichten dienen te worden terugvertaald naar de achterliggende menselijke ervaringen’, aldus Anbeek.


De publicatie
Kunnen we het over God hebben? is te bestellen via het landelijke bureau van de remonstranten

De publicatie Aan de heidenen overgeleverd is via de boekhandel te bestellen

Deel dit