Vrijzinnig geloven is sociaal geloven

Vrijzinnig geloven is sociaal geloven

Vrijzinnig geloven heeft een sterk sociale component. Daar was iedereen het over eens tijdens het symposium ‘Wat is vrijzinnig?’ dat op 2 november plaatsvond in de Kapel in Hilversum. Aanleiding voor het symposium was de verschijning van het boek Dé vrijzinnigheid.

Godsdienstwetenschapper Erik Jan Tillema is de auteur van het boek en leidde het symposium. Hij vertelde de ruim zestig aanwezigen waarom hij voor zijn boek onderzoek gedaan heeft naar vrijzinnig geloven: ‘Op de vraag: “Wat is vrijzinnigheid precies?” komt vaak geen duidelijk antwoord. Daarmee kan de vrijzinnigheid zich niet goed profileren en ontstaan er vooroordelen’.

Om deze redenen deed Tillema onderzoek naar geloofsopvattingen onder leden van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen: de Remonstrantse Broederschap, Het Apostolisch Genootschap, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. Hij vroeg honderden vrijzinnigen naar hun ideeën over onder andere God, Jezus, de Hemel, de doop en het Avondmaal. De resultaten van dit onderzoek presenteert hij in zijn boek.

De Kapel, de ontmoetingsplaats voor vrijzinnigen in de regio Hilversum, was goed gevuld met vrijzinnigen uit het hele land. De centrale vraag tijdens het symposium was: ‘Wat is vrijzinnig?’ Drie sprekers lieten hun gedachten er over gaan. Peter Korver, remonstrants predikant in Hilversum en NPB-voorganger in Naarden-Bussum, meent dat vrijzinnigheid mensenwerk is. ‘Vrijzinnigen zijn steeds opnieuw bezig het geloof onder woorden te brengen. Ze laten zich niet voorschrijven wat ze moeten geloven. Ze durven alles in twijfel te trekken en kiezen zodoende voor onzekerheid in het geloof; er is geen houvast.’ Korver meent dat vrijzinnig een levenshouding is dat als bijvoeglijk naamwoord voor andere woorden geplakt moet worden. Korver noemt zich daarom ‘vrijzinnig christelijk’. Deze vrijzinnige houding kenmerkt zich niet alleen door openheid, maar ook door een gerichtheid op de medemens.

Een andere spreker was Christine Mallon. Zij is landelijk coördinator communicatie van Het Apostolisch Genootschap. ‘Het geloof is voor mij een leven lang in ontwikkeling en daarin ben ik vrij en zinnig. Vrij in de zin dat ik zelf keuzes kan maken en zinnig omdat ik mijn blik op de ander richt.’ Ze vertelde dat in de huidige samenleving de nadruk ligt op de rationaliteit. Dat betreurt zij omdat ze voelt dat op deze manier de ziel buiten spel wordt gezet. Mallon wil graag leven vanuit de ziel, geïnspireerd door het hogere. Concreet betekent dit dat ze op een goede manier wil samenleven met anderen.

De derde spreker kon zich hier helemaal in vinden. Gert de Jong was onderzoeker bij het Kaski, het onderzoekscentrum voor religie en samenleving. Vrijzinnigheid is volgens hem: ‘Staan voor je mening en open staan voor de meningen van anderen’. Daarmee is het de balans tussen onverschilligheid richting de medemens en verstard vasthouden aan het eigen gelijk.

Nadat de drie sprekers hadden verteld wat voor hen vrijzinnig is, legde Tillema uit wat in zijn onderzoek naar voren is gekomen als de kern van de vrijzinnigheid. Vrijzinnigen laten zich volgens hem inspireren door het hogere waar zij verschillende namen aan geven: God, het Heilige, het Mysterie. Deze inspiratiebron is belangrijk, maar waar het in de vrijzinnigheid vooral op aankomt is dat men door die inspiratie leert samenleven met anderen. Vrijzinnigheid betekent vooral dat men probeert goed te leven samen met de medemens.

In de publieksdiscussie die volgde, werd deze conclusie gedeeld: vrijzinnigheid is religieus, maar vooral sociaal. ‘Het is helemaal niet zo belangrijk hoe jouw godsbeeld er uit ziet’, aldus een van de aanwezigen. Veel aanwezigen waren ook blij dat de nu duidelijker wordt waar vrijzinnigheid voor staat.

Het boek Dé vrijzinnigheid bevat een uitgebreide omschrijving van vrijzinnig geloven. Niet alleen wordt beschreven wat de kern van de vrijzinnigheid is, maar in het boek zijn ook achtergronden te lezen en wordt uitgebreid verteld hoe vrijzinnigen tegen verschillende theologische thema’s aankijken. Zo speelt het begrip ‘zonde’ een belangrijke rol in het geloof en menen vrijzinnigen dat de Hemel vooral een door ons te scheppen samenleving hier op aarde is. Het boek kost 15 euro en is te bestellen via Bol.com.

Deel dit