Ik ben genezen!

Ik ben genezen!

Ik ben genezen!

Ik ben genezen! Jarenlang kon ik vrijwel niets zien maar nu heb ik mijn zicht weer terug. Ik ben genezen. Het is een wonder! Of toch niet?

Het gaat niet om een kleinigheidje: ik was echt stekeblind. Zonder bril was de wereld voor mij één grote wazige massa. Het werd pas scherp op zo’n tien centimeter afstand van mijn ogen. Maar na een kleine ingreep in het ziekenhuis behoorde dat allemaal tot het verleden. Mijn bril kon ik wegdoen. ‘s Nachts kon ik moeiteloos op mijn wekkerradio kijken en ik kon de wereld aanschouwen zoals die werkelijk was.

Corebussines

Corebussines

Corebusiness

Misschien vindt u het een lelijk woord, maar ‘corebusiness’ is officieel erkend door Van Dale. Ik breng het ter sprake omdat we erover discussieerden in de kerkenraad van april. Op de agenda stond een brainstorm over de toekomst van de Houtrustkerk, de vrijzinnige kerk in Den Haag. Al gauw lag deze term op tafel.

‘Wat is eigenlijk onze corebusiness?’, riep iemand. Er werd druk over gedebatteerd. De uitkomst was dat men vrij algemeen de kerkdienst als onze ‘corebusiness’ zag. Iemand verwoordde het als volgt: ‘Zonder de kerkdienst zijn we naar mijn gevoel geen kerk meer.’ 

Het probleem Pinksteren

Het probleem Pinksteren

Het probleem Pinksteren

Over Pinksteren schrijven is onvermijdelijk eerst uitleggen wat er nu precies met Pinksteren te vieren valt. Veel mensen zegt het tegenwoordig weinig. Van de drie grote Bijbelse feesten Kerst, Pasen en Pinksteren geeft de laatste bij veel gelovigen de meeste moeite.

Als we het Pinksterverhaal zo naar onze tijd willen vertalen dat we het ook echt als een feest waarderen, is minstens nodig dat we beseffen wat er te vieren valt.

Le pont d'Avignon

Le pont d'Avignon

Le Pont d’Avignon

Religie betekent verbinding. In een aankondiging voor de Inspiratiedag van 18 april lees ik: ‘Mensen maken verhalen. Verhalen maken mensen. Verhalen geven ons identiteit en oriëntatie.’ Prachtig allemaal, natuurlijk. Toch op deze achterpagina nog even een vraagje: Aan welk verhaal verbind je je, als je geen verhaal hebt? Of liever, een onprettig verhaal dat anderen niet graag horen? Een verbinding met een los eindje, een Pont d’Avignon? 

Jezus als mythe

Jezus als mythe

Er was onlangs weer rumoer in kerkelijk Nederland als je de media mag geloven. “Na God nu ook Jezus ontkend”, zo kopte het AD. Maar ‘ontkend’ raakt niet de kern van de zaak.

Onze ‘nieuwe ketter’, ds. Edward van der Kaaij, ontkent Jezus niet in zijn boek 'De ongemakkelijke waarheid van het christendom'. Hij beweert dat de historische Jezus niet heeft bestaan. En dat is iets anders.

De verzonnen Jezus

De verzonnen Jezus

Stel dat Jezus een fictief persoon is. Heeft deze man ons dan nog wat te zeggen? Hebben zijn uitspraken en verhalen dan nog betekenis?

Is het vloeken in de kerk om te zeggen dat Jezus nooit bestaan heeft? Dat hij een verzinsel is. Een creatie van de menselijke geest... Kun je christen zijn wanneer je niet gelooft in het bestaan van de centrale persoon van het christendom?

In de afgelopen jaren is er zowel binnen als buiten de Protestantse Kerk veel gediscussieerd over het bestaan van God. Is hij het Opperwezen of is het slechts een prodcut van onze fantasie?

<<  14 15 16 17 18 [1920 21 22 23  >>