Jezus als mythe

Jezus als mythe

Er was onlangs weer rumoer in kerkelijk Nederland als je de media mag geloven. “Na God nu ook Jezus ontkend”, zo kopte het AD. Maar ‘ontkend’ raakt niet de kern van de zaak.

Onze ‘nieuwe ketter’, ds. Edward van der Kaaij, ontkent Jezus niet in zijn boek 'De ongemakkelijke waarheid van het christendom'. Hij beweert dat de historische Jezus niet heeft bestaan. En dat is iets anders.

De verzonnen Jezus

De verzonnen Jezus

Stel dat Jezus een fictief persoon is. Heeft deze man ons dan nog wat te zeggen? Hebben zijn uitspraken en verhalen dan nog betekenis?

Is het vloeken in de kerk om te zeggen dat Jezus nooit bestaan heeft? Dat hij een verzinsel is. Een creatie van de menselijke geest... Kun je christen zijn wanneer je niet gelooft in het bestaan van de centrale persoon van het christendom?

In de afgelopen jaren is er zowel binnen als buiten de Protestantse Kerk veel gediscussieerd over het bestaan van God. Is hij het Opperwezen of is het slechts een prodcut van onze fantasie?

Een levende kerststal

Een levende kerststal

We leven in de adventstijd, een tijd van voorbereiding op Kerst. In de periode van vier weken voor Kerst wordt elke zondag in de kerk een kaarsje ontstoken. Daarom heten deze zondagen de eerste, tweede, derde en vierde zondag van de advent. Langzamerhand maken de lange donkere dagen plaats voor het weer lichter worden op aarde. Advent is de tijd van verwachting, een nieuw begin. Maar hoe goed kennen we eigenlijk het kerstverhaal?

De meeste mensen kennen denk ik nog wel het traditionele kerstverhaal van Jezus in de kribbe en engelen die zingen. Vaak zie je ook bij kerstmarkten een levende kerststal om dat verhaal uit te beelden. Om jongeren soms wat in verwarring te brengen vind ik het altijd leuk om een kerstquiz met hen te spelen. Wat weten de jongeren nu echt van het Bijbelse kerstverhaal?

De Bijbel in Gewone Taal en een bank die heel normaal wil doen

De Bijbel in Gewone Taal en een bank die heel normaal wil doen

Bij mijn huidige levensfase hoort blijkbaar het ontvangen van veel brieven van allerlei instanties. En eerlijk gezegd, ze zijn moeilijker te begrijpen dan een bijbelstuk in de grondtaal.

De dominee kijkt naar kunst

De dominee kijkt naar kunst

Sinds een paar jaar is er in Gouda een samenwerking ontstaan tussen het museum en de kerk. Om precies te zijn tussen MuseumGouda en drie Goudse predikanten. Eens in de zoveel tijd houdt een van die dominees een bezinnend (let wel: geen kerkelijk!) verhaal bij een kunstwerk uit het museum. Deze zomer waren dat prenten uit de tijdelijke Rembrandt- tentoonstelling Rembrandt in zwart-wit.

Ook ik - Kim Magnée-de Berg - participeer hierin en heb een verhaal gehouden over de ets van Adam en Eva van deze beroemde schilder. Als opmaat naar de vrijzinnige Rembrandt-dag op 22 november kunt u dat hier lezen.

De goede herder

De goede herder

Ik ben misschien een van de weinige voorgangers (‘herders’) die ook daadwerkelijk schapen heeft. Ik woon in de polder en in mijn tuin lopen zes schapen: vijf ooien en een lam. Het zijn er niet veel, maar die paar zijn meer dan genoeg. Laatst moesten ze geschoren worden en het was een hele klus om ze bij elkaar te drijven en te vangen. Het ontdoen van hun vacht daarna was geen probleem, maar de stappen daarvoor waren een uitdaging. Mijn schapen vlogen alle kanten op, deden niet wat ik wilde. Kortom: het was een stuurloze kudde.

<<  17 18 19 20 21 [2223 24 25 26  >>