Het probleem Pinksteren

Het probleem Pinksteren

Het probleem Pinksteren

Over Pinksteren schrijven is onvermijdelijk eerst uitleggen wat er nu precies met Pinksteren te vieren valt. Veel mensen zegt het tegenwoordig weinig. Van de drie grote Bijbelse feesten Kerst, Pasen en Pinksteren geeft de laatste bij veel gelovigen de meeste moeite.

Als we het Pinksterverhaal zo naar onze tijd willen vertalen dat we het ook echt als een feest waarderen, is minstens nodig dat we beseffen wat er te vieren valt.

Le pont d'Avignon

Le pont d'Avignon

Le Pont d’Avignon

Religie betekent verbinding. In een aankondiging voor de Inspiratiedag van 18 april lees ik: ‘Mensen maken verhalen. Verhalen maken mensen. Verhalen geven ons identiteit en oriëntatie.’ Prachtig allemaal, natuurlijk. Toch op deze achterpagina nog even een vraagje: Aan welk verhaal verbind je je, als je geen verhaal hebt? Of liever, een onprettig verhaal dat anderen niet graag horen? Een verbinding met een los eindje, een Pont d’Avignon? 

Jezus als mythe

Jezus als mythe

Er was onlangs weer rumoer in kerkelijk Nederland als je de media mag geloven. “Na God nu ook Jezus ontkend”, zo kopte het AD. Maar ‘ontkend’ raakt niet de kern van de zaak.

Onze ‘nieuwe ketter’, ds. Edward van der Kaaij, ontkent Jezus niet in zijn boek 'De ongemakkelijke waarheid van het christendom'. Hij beweert dat de historische Jezus niet heeft bestaan. En dat is iets anders.

De verzonnen Jezus

De verzonnen Jezus

Stel dat Jezus een fictief persoon is. Heeft deze man ons dan nog wat te zeggen? Hebben zijn uitspraken en verhalen dan nog betekenis?

Is het vloeken in de kerk om te zeggen dat Jezus nooit bestaan heeft? Dat hij een verzinsel is. Een creatie van de menselijke geest... Kun je christen zijn wanneer je niet gelooft in het bestaan van de centrale persoon van het christendom?

In de afgelopen jaren is er zowel binnen als buiten de Protestantse Kerk veel gediscussieerd over het bestaan van God. Is hij het Opperwezen of is het slechts een prodcut van onze fantasie?

Een levende kerststal

Een levende kerststal

We leven in de adventstijd, een tijd van voorbereiding op Kerst. In de periode van vier weken voor Kerst wordt elke zondag in de kerk een kaarsje ontstoken. Daarom heten deze zondagen de eerste, tweede, derde en vierde zondag van de advent. Langzamerhand maken de lange donkere dagen plaats voor het weer lichter worden op aarde. Advent is de tijd van verwachting, een nieuw begin. Maar hoe goed kennen we eigenlijk het kerstverhaal?

De meeste mensen kennen denk ik nog wel het traditionele kerstverhaal van Jezus in de kribbe en engelen die zingen. Vaak zie je ook bij kerstmarkten een levende kerststal om dat verhaal uit te beelden. Om jongeren soms wat in verwarring te brengen vind ik het altijd leuk om een kerstquiz met hen te spelen. Wat weten de jongeren nu echt van het Bijbelse kerstverhaal?

De Bijbel in Gewone Taal en een bank die heel normaal wil doen

De Bijbel in Gewone Taal en een bank die heel normaal wil doen

Bij mijn huidige levensfase hoort blijkbaar het ontvangen van veel brieven van allerlei instanties. En eerlijk gezegd, ze zijn moeilijker te begrijpen dan een bijbelstuk in de grondtaal.

<<  18 19 20 21 22 [2324 25 26 27  >>