Column: Afschaffen die handel!

Column: Afschaffen die handel!

Foekje Dijk vindt het maar niks: die tweede christelijke feestdagen. Waarom bestaan die nog steeds? 

Het wordt eentonig om voor de zoveelste keer het pleit te openen voor het sluiten van de tweede ‘christelijke’ feestdag, die om onverklaarbare redenen geplakt is aan de eerste. Maar het is wel verschrikkelijk verleidelijk om er wederom enige woorden aan te wijden.

Aangezien het mijn lot is en mijn blog op de maandag gepland staat, komt het per jaar meerdere malen – om precies te zijn minstens twee keer – voor, dat ik tegenover dit herhalingsdilemma geplaatst wordt.

Het is onzinnig om in een pluriforme maatschappij als de onze, zo veel (vrije) dagen toe te kennen aan een religie die best met minder toe kan. Bovendien, wie in vredesnaam kent nog, afgezien van enige diehards binnen de zo genoemde christelijke traditie, de betekenis van Hemelvaartsdag of van het Pinksterfeest? Laat staan dat dit grond zou zijn van de noodzaak voor een vrije donderdag of tweede Pinksterdag.

Vraag de gemiddelde Nederlander naar de inhoudelijke kanten van Hemelvaart of van het Pinkstergebeuren, en gegarandeerd gestamel is je deel! Het is met name de onzinnigheid ervan die mij bij herhaling terug doet grijpen naar al veelvuldig en meermalen gebruikte woorden. Het stroomgebied van de taal is immers begrensd door de lijnen der redelijkheid. Wat nu is er redelijk aan een tweede christelijke feestdag waar de ganse natie, religieus of niet, christelijk of niet, aan moet geloven? Wie er uiteindelijk het meest baat bij heeft, de commercie, de economie, de religie, de politiek …, zelfs dat valt niet uit te maken!

Alles goed en wel, maar voor mij heeft het komende hemelvaarts- en pinksterweekend voor de zoveelste keer dit jaar een dag minder. En dat komt nooit meer helemaal goed.

Foekje Dijk
Voorganger van de VVP Assen

Deel dit