Column: Alles kapot!

Column: Alles kapot!

Beeldenstormen. Het is van alle tijden. Soms kan het nuttig zijn, maar meestal is het ingegeven door angst, aldus Foekje Dijk. 

Beeldenstorm... Alleen al het woord roept een scala aan associaties op. Hoe zou men in vredesnaam aan dit woord gekomen zijn? Met de beelden van de onnoemelijk hevig stormende orkanen nog kraakhelder op het netvlies, valt het niet mee om eeuwen terug in de tijd te gaan, waar het woord ‘beeldenstorm’ tenslotte vandaan komt.

Aan gruzelementen gingen ze, die ‘paapse afgodsbeelden’ … Niet alleen de beelden in de kerken werden destijds, in 1566, in Nederland aan flarden geslagen, ook raasde deze storm door de rest van Europa. Daarbij kerken, abdijen, kapelletjes, koorstoelen, kansels, schilderijen en oude bibliotheken niets ontziend vernielend.

De nog kersverse protestanten uit die tijd, gesteund door de sociale ontevredenheid die toentertijd onder de bevolking heerste, waren eigenlijk geen haar beter dan de beelden- cultuur-techniek-vernietigende IS aanhangers.

Ach, eigenlijk is het iets van alle tijden. Beelden die aan gruzelementen geslagen worden. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk gaan er bijvoorbeeld heilige huisjes omver, of wordt het beeld dat je van iemand hebt, soms volledig onderuit geschoffeld. Ook dát kan weer vele redenen hebben: teleurgestelde verwachtingen, angst voor het onbekende, verkeerde interpretatie van een geprojecteerd verlangen …

Er vallen veel momenten te bedenken wanneer uiteindelijk het beeld dat je van iemand of iets hebt, toch niet correct blijkt te zijn.

Welk beeld heeft de gemiddelde orthodoxe kerkganger bijvoorbeeld van vrijzinnige geloofsgemeenschappen, of omgekeerd? Spelen daarin ook niet vaak angsten mee voor het onbekende? Of angst, dat fundamenten van het geloof kunnen gaan wankelen?

De huidige samenleving is een weerspiegeling van al deze vragen. Bange mensen gaan slaan, ontevreden mensen delen klappen uit. Juist daarom blijft het zo belangrijk dat er een veilige schuilplaats zonder angst gevonden kan worden binnen onze geloofsgemeenschappen, van welke snit dan ook!

Foekje Dijk
Voorganger van de VVP Assen


Deel dit