Column: Alles verandert...

Column: Alles verandert...

Karl van Klaveren merkt dat onze samenleving snel verandert. Maar veranderingen zijn niet altijd slecht. 

'Alles verandert, niets vergaat.' Een citaat uit de Metamorfosen van de Latijnse dichter Ovidius. Metamorfosen fascineren. Niets is zo saai als voorspelbaarheid. Goed gedoseerde verandering houdt de gang erin.
 
Maar te grote veranderingen kunnen angst inboezemen. Misschien verklaart dat de onvrede en de hang naar traditie in deze tijd. De veranderingen in onze samenleving gaan naar het gevoel van velen te snel. Sommigen vinden dat bedreigend en neigen tot nationalisme. Aan politiek en media (maar ook kerken) de taak om de mensen weer vertrouwen te geven, en geen paniek te zaaien zoals nu gebeurt.

Er wordt soms gedaan alsof de vluchtelingenstroom, de EU en de robotica ons in het ongeluk zullen storten. Persoonlijk denk ik dat dat wel mee zal vallen. De overgang zal vast ingrijpend zijn, maar niet schokkender dan de veranderingen die we doormaakten in de jaren zestig toen provo's onze westerse waarden 'bedreigden'. Dat viel achteraf erg mee. Het 'nieuwe Nederland' dat daarna ontstond bleek in veel opzichten beter.

Enig historisch besef lijkt dus op zijn plaats bij culturele transformaties. De geschiedenis filtert vaak de beste praktijken uit en laat de rest verloren gaan. Ook dat is evolutie. Een democratisch bestel kan daarbij helpen.

Bovengenoemd citaat van Ovidius schoot me overigens te binnen bij een heel andere gelegenheid: toen ik te gast was bij een viering van de Taizé-groep uit de oude Zorgvlietkerk. Sinds vorige maand organiseren zij elke vrijdag hun 'Taizé-vesper' in de Houtrustkerk, de vrijzinnige kerk in Den Haag. De kerkruimte transformeert bij dit avondgebed in een zaal vol licht en iconen. Heel bijzonder, vooral als ze ook nog meerstemmig gaan zingen.

Hetzelfde geldt voor het literair tijdschrift Extaze, dat tot voor kort haar nummers presenteerde in de Pulchri Studio, maar nu de Houtrustkerk heeft uitverkoren als presentatieplek (met dank aan onze kosteres Margriet Klijn). Ook bij dit evenement ondergaat de kerkzaal een fascinerende metamorfose.

Zo was er de laatste keer een artistieke installatie van doeken waarop foto's werden geprojecteerd. Fascinerend om te zien hoe een herkenbare ruimte totaal kan veranderen zonder haar 'harde' structuur op te geven. Misschien is dat wel een treffende demonstratie van die oude wijsheid van Ovidius: alles verandert, maar in wezen blijft alles hetzelfde.

Karl van Klaveren
Predikant van de Haagse Houtrustkerk en van de Adventskerk in Zoetermeer

Deel dit