Column: 'Als de wereld morgen ten onder ging...'

Column: 'Als de wereld morgen ten onder ging...'

Als de wereld morgen zou vergaan, dan zou Foekje Dijk vandaag nog een appelboom planten, net als Luther. 

Het kan geen kwaad, om in het zo genoemde Luther-jaar één van de meest beroemde overgeleverde uitspraken van deze kerkhervormer aan te halen: ‘Als de wereld morgen ten onder ging, zou ik vandaag een appelboompje planten …’

Deze uitspraak kunnen (geloofs)gemeenschappen, die een woord als duurzaamheid koesteren, zich zeer aantrekken! Het is namelijk dé ultieme uitspraak van hoop, dat - wat er ook gebeurt - de moed om een betere wereld te kunnen creëren niet opgegeven moet worden.

Het citaat is weliswaar 500 jaar geleden opgetekend, maar dat neemt niet weg dat we deze woorden in het huidige tijdsgewricht meer dan ooit ter harte zouden moeten nemen. Onze kwetsbare aarde lijdt ten zeerste onder de ontbossing met alle gevolgen van dien. Helaas is de roep en de geldingsdrang van economisch gewin vaak sterker dan het ethisch appel op het menselijk rentmeesterschap aangaande de aarde.

Het is soms om moedeloos van te worden dat de urgentie van goed en zorgvuldig beheer niet ingezien wordt. En toch zijn er - gelukkig - pioniers die, in navolging van Luther, de handschoen hebben opgepakt en zich bezig houden met herbebossing waar door illegale kap teveel woud is verdwenen. Het dient tot voorbeeld.

Soms heb je van die mensen die zich vol enthousiasme inzetten om de kaalslag die in de wereld plaatsvindt, te herstellen. Met name in Ghana is er sprake van een immense ontbossing: de boeren kappen het bos of branden het plat voor de landbouw. Dit overigens nadat de meeste bomen al zijn weggehaald door houtbedrijven en door illegale kap. De Ghanese regering ondersteunt dergelijke initiatieven.

Nu, net na de verkiezingen in Nederland, zou het van klasse getuigen wanneer ook de Nederlandse regering haar steentje bij zou dragen aan het voorkomen van de ontbossing. Misschien kunnen we als (geloofs)gemeenschappen alvast beginnen met dit getuigenis van voorjaarshoop: het planten van een appelboompje.

Foekje Dijk
Voorvanger van Vrijzinnig Assen

Deel dit