Column: Een wijdere horizon

Column: Een wijdere horizon

Stephan de Jong wil af en toe zijn 'platte leven' ontstijgen, op zoek naar iets dat je God kunt noemen. 

Soms is mijn leven plat. Zo plat als een euro, als een natuurkundige formule, als een redenering van a naar b. Ik leef mijn platte leven meestal met veel plezier en het is aardig overzichtelijk. Maar soms zoek ik een ladder in mijzelf. Dan heb ik er behoefte aan mijn hoofd even in de hemel te steken. Even kijken of ik een glimp van U kan opvangen, God.

Waarom? Dat platte leven is soms te ondiep. Redeneringen van a naar b zijn in hun eenvoud weleens te simpel. Natuurkunde is mooi, maar het ligt in de menselijke natuur om te zoeken naar een schoonheid daarachter. Als ik alleen mocht ademen in een platte wereld, zou ik stikken. Vandaar dat ik bij tijd en wijle even in de wolken wil zijn, al hoop ik – maakt U zich geen zorgen – met beide benen op de aarde te blijven staan.

Kies ik er bewust voor om mijn horizontale bestaan te ontstijgen? Soms. Ik zoek het hogerop in bijvoorbeeld de stilte. Maar meestal overkomt het me. Alsof ik soms omhoog val. Het komt voort uit een drang die mij vanuit een tweedimensionale, onttoverde wereld opheft naar een hoger niveau. Van daaruit beleef ik mijzelf en mijn wereld als meer dan een oppervlakteverschijnsel. Dan adem ik op, vrijer, ruimer. Alles krijgt daardoor meer kleur, meer betekenis. Dat hogere niveau vormt een wijdere horizon van licht waartegen mijn bestaan en alle bestaan meer reliëf krijgen.

Misschien is het woord ‘God’ wel de mooiste naam die mensen voor die horizon van licht konden vinden. Een woord vol verbazing. Een woord dat niets verklaart. Een woord dat alle verklaringen juist openhoudt. Dat uitdrukking geeft aan de verwondering over een wereld die niet samenvalt met zichzelf.

Stephan de Jong
Predikant van de Spieghelkerk in Bussum

Deze column vormt een voorpublicatie uit Bent U dat, God? Veertig zeer korte overpeinzingen over God ervaren, dat binnenkort verschijnt bij uitgeverij Meinema

Deel dit