Column: Eenzaamheid als de reis naar binnen

Column: Eenzaamheid als de reis naar binnen

Stephan de Jong meent dat eenzaamheid de ideale manier is om naar het binnenste van onszelf te keren. 

Eenzaamheid als verstikkende leegte... Zo kan het voelen. Maar eenzaamheid kan ook anders worden beleefd: als weldadige ruimte.

In mijn studententijd liftte ik in mijn eentje door Noorwegen. Ik werd afgezet op een onafzienbare, eenzame hoogvlakte, de Hardangervidda. Daar beleefde ik onverwacht mooie dagen. In het stille landschap om mij heen werd het landschap in mijzelf stil. In die kale verlorenheid hervond ik mijzelf.

Deze ervaring onthulde mij nog iets: de essentie van eenzaamheid ligt in het innerlijk. 

Thomas Merton (1915-1968) zocht aanvankelijk de eenzaamheid in een Trappistenklooster. Hij koos ervoor om helemaal alleen te gaan wonen in de buurt ervan. Daar wijdde hij zich aan de stille omgang met God. Zo ontdekte hij de eenzaamheid waar hij uiteindelijk naar zocht. Deze bestaat volgens hem uit de reis naar binnen. ‘Vrede is te vinden in het innerlijkste hart dat wakker wordt voor en zich afstemt op de stem van God.’

Ook niet-religieuze zoekers vonden de eenzaamheid op de reis naar binnen. Connie Palmen bepleitte de moed om innerlijk eenzaam te zijn. Die afzondering bevrijdde haar van conformisme. Inspiratie kun je opdoen bij anderen, originaliteit niet. Daarvoor moet je terug naar jezelf, ín jezelf. Kunst is voor Palmen een ander verhaal vertellen dan het bekende. Het is de gebaande wegen achter je laten en de eigen weg te zoeken, die noodzakelijk een weg alleen is. Palmen: 'Als lezer heeft niets mij zo getroost als het ontdekken van de fundamentele eenzaamheid van het verstand, en het zijn de uitzonderlijke romans en de schrijvers ervan die me steunden in het ontwikkelen van een rechtmatige eigenheid en het reiken naar het bijzondere.’

Stephan de Jong
Predikant van de Spieghelkerk in Bussum

Deel dit