Column: Hoop na Brexit

Column: Hoop na Brexit

Nu Groot-Brittannië de Europese Unie gaat verlaten, moeten we vooral vertrouwen hebben, aldus Erik Jan Tillema. 

God zei tegen Abraham: ‘Ga en verlaat je land’. En Abraham ging.

De onzekere toekomst die Abraham te wachten stond, staat ook de Britten te wachten nu een meerderheid voor een Brexit heeft gestemd.
Nee, ik vergelijk de oproep om de Europese Unie te verlaten niet met de goddelijke oproep die Abraham hoorde. En de leiders van het Brexit-kamp niet met de aartsvader.

Ik heb het ook niet over de gedachten en ideeën die ten grondslag liggen aan de oproep om de Unie te verlaten: het sluiten van de grenzen voor vluchtelingen, het niet willen steunen van armere landen. Nee: ik wil het hier hebben over de onzekerheid die het met zich meebrengt. Niet alleen voor de inwoners van Groot-Brittannië, maar ook voor de achterblijvers; de inwoners van de Europese Unie.

Want wat gaat Brexit teweeg brengen? Een economische criss (waarschijnlijk), een Derde Wereldoorlog (hoogst onwaarschijnlijk)?

Onzekerheid is een heel bijbels thema. Herhaaldelijk lezen we in de Bijbel de oproep om het oude, vertrouwde los te laten en nieuwe wegen te gaan. Dat lezen we niet alleen bij Abraham, maar ook bij David, de profeten, Jezus en de discipelen.

Het oude vertrouwde is veilig. We weten waar we aan toe zijn. We kunnen de dag van morgen voorspellen. Dat is anders bij het nieuwe. Dat is beangstigend, want wat brengt de volgende dag? Iets goeds, of iets slechts?

Op zo’n punt zijn we nu ook aangekomen: we weten niet wat Brexit teweeg gaat brengen. Er zijn genoeg scenario’s gepresenteerd (met name angstscenario’s), maar in feite weten we het niet.

Moeten we hopen op een goddelijk ingrijpen? Dat Hij zich over Europa ontfermt? Ach, laten we Hem er maar buiten laten. Laten we vertrouwen op de mens. Want het onafhankelijke Groot-Brittannië herbergt een hoop negatieve stemmen, maar ook genoeg mensen die willen opbouwen. Laten we er op vertrouwen dat er wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst.

Vertrouwen, ook weer zo’n bijbels thema. Het is geen concreet begrip, maar we kunnen er wel op bouwen.

Erik Jan Tillema
Beleidssecretaris van de VVP