Column: Koning bij de gratie van ...

Column: Koning bij de gratie van ...

Bestuurslid Ate Trox kan zich helemaal vinden in het voorstel van D66 om de aanhef van wetten te wijzigen. 

‘Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden’ Zo begint elke wet die door de koning wordt ondertekend. Traditie, zo doen we dat al jaren in dit land. De D66 wil er echter vanaf en daar ben ik het helemaal mee eens.

Kamerlid Stientje van Veldhoven diende vorige week een intiatiefwet in om deze oude formulering te schrappen. Want God heeft weinig te maken met wetten, aldus D66. Maar ik meen dat er meerdere redenen zijn om deze formulering te wijzigen.

Neem bijvoorbeeld het eerste woord. Hoe leg ik dit uit aan de vluchteling die ik help bij het leren van die moeilijke Nederlandse taal? Waarom is die ene man, die koning van dit land, opeens een meervoud? Hadden we net besproken dat één persoon een ‘ik’ is en meer personen een ‘wij’. Niet uit te leggen dus! Het is misschien traditie, maar eveneens verwarrend en niet meer van deze tijd.

En dan het vervolg. ‘Koning bij de gratie Gods’. Staatshoofd met instemming en toestemming van God? Dat valt toch ook niet uit te leggen aan een man die zijn land ontvlucht is omdat het staatshoofd een dictator van het ergste soort is?

Ik kan het niet uitleggen. Maar ik wil het ook niet uitleggen! Want het godsbeeld dat met die formule wordt aangeduid is niet het mijne. En naar mijn overtuiging ook niet van veel andere gelovige Nederlanders. En al helemaal niet van al die mensen die zich als niet-gelovig beschouwen.

Laten we daarom ophouden met die onzinnige aanhef bij wetsontwerpen. Gewoon beginnen met ‘Ik, Willem-Alexander, Koning bij de gratie van de Nederlanders’. Dat is de realiteit.

Daarom verdient het initiatief van D66-Kamerlid Van Veldhoven mijns inziens onze steun.

Ate Trox
Bestuurslid van de VVP Nederland

Deel dit