Column: Laat theologie poëzie zijn

Column: Laat theologie poëzie zijn

Erik Jan Tillema zou graag willen zien dat theologie wat minder serieus is en meer op poëzie lijkt. 

Misschien zou de theologie zich veel minder bezig moeten houden met de waarheidsvraag. Misschien zou moeten stoppen met het zoeken naar antwoorden op vragen die we toch nooit kunnen beantwoorden. In plaats daarvan kan theologie een voorbeeld nemen aan de poëzie.

Poëzie is een spel van woorden. Het heeft een sterke esthetische waarde. De verzen van een gedicht willen ons iets moois laten zien, willen bezingen, bevragen.. Maar poëzie is niet hetzelfde als een krantenartikel, een partijprogramma of een encyclopedie. Het gaat niet over feiten, maar wil liederlijk met taal omgaan.

Wie poëzie leest, laat zich vooral bevangen door de schoonheid van de tekst. Niet om nieuwe kennis te vergaren, maar om je te laten verrassen door de manier waarop de dichter woorden gebruikt. Poëzie beschrijft vaak de wereld, maar op zo’n manier dat het lijkt alsof het over een andere werkelijkheid gaat. Overigens zonder pretenties. Enkel en alleen vanwege de schoonheid.

Laat de theologie toch ook poëzie zijn. De godgeleerdheid moet niet vertellen wie of wat God is, hoe de zonde op de aarde is gekomen en hoe de goddelijke natuur van Jezus zich verhoudt tot zijn menselijke aard alsof het feiten zijn. Het zou veel mooier zijn als we theologie op dezelfde manier benaderen als een gedicht: ‘Wat toch mooi geformuleerd. Wat geeft hij een mooie beschrijving van God’. Zonder dat daar een kern van waarheid in zit.

De ene theoloog zegt dat God een opperwezen is, de ander dat God een geheime kracht in de wereld is. Anderen spreken over een gemoedstoestand, een inspiratiebron, een dragende kracht of stellen dat God gelijk is aan wat wij creativiteit noemen. Het zijn mooie poëtische gedachten. Ze hoeven niks over God te zeggen, maar het is een woordenspel dat boven de werkelijkheid probeert uit te stijgen. Zo kunnen de verschillende opvattingen ook naast elkaar bestaan.

Het is een erg aangename benadering van de theologie. Zonder waarheidspretenties, zonder doel. Enkel dichterlijke woorden die spelen met een mytisch gevoel dat we nooit onder woorden kunnen brengen.

Erik Jan Tillema
Beleidssecretaris van de VVP 


Deel dit