Column: Leve het christelijke polytheïsme!

Column: Leve het christelijke polytheïsme!

Erik Jan Tillema beweert dat het christelijke geloof een veelgodendom is, en dat is helemaal niet erg. 

Wat is het toch mooi dat het christelijke geloof een veelgodendom is. Dan heb ik het niet over alle katholieke heiligen of die moeilijke triniteitsleer. Nee: ik koester de vele goden van het christendom.

Veel mensen zullen steigeren van deze opmerkingen, want de Bijbel predikt toch een monotheïsme, met één god? Ja, die god bestaat dan wel uit Vader, Zoon en Heilige Geest, maar dankzij het dogma van de triniteit is dat toch weer mooi aan elkaar gelijmd tot één god. Zo staat het weer op één lijn met de Tien Geboden van Mozes, waar toch duidelijk in staat dat er maar één god is.

Toch hebben we het in de kerken over meerdere goden. Niks één opperwezen! De evangelicalen hebben hun god, de Gereformeerde Gemeenten willen God voor hunzelf houden, en helemaal in de Protestantse Kerk zien we een grote diversiteit aan goden. Het lijkt wel alsof iedereen een eigen God heeft.

De theologie laat ook weinig zien van een monotheïsme: de ene godsgeleerde verklaart dat god liefde is, een ander bestempelt hem als schepper en een derde heeft het over een vrouw.

Nu kun je daar tegenin brengen dat dit allemaal menselijke voorstellingen zijn van één god. Dat achter al die beelden toch maar één opperwezen schuilt. Toch kun je dat nauwelijks monotheïstisch noemen. Wat dat betreft is het christendom vergelijkbaar met het hindoeïsme.

De meeste mensen zullen het geloof uit India kennen als polytheïsme: je hebt Shiva, Krishna, Ganesha en ga zo maar door. Te veel goden om te kennen. In wezen kun je het hindoeïsme echter ook monotheïstisch noemen, want wie dieper graaft, komt er achter dat al die verschillende goden verschijningsvormen zijn van één enkele god. De god die vaak Brahma wordt genoemd.

Is het hindoeïsme dan een veelgodendom? Of kent het uiteindelijk toch maar één god? En het christendom dan? Wie zuiver kijkt naar wat er in alle kerken gebeurt, kan toch alleen maar concluderen dat het hindoeïsme en het christendom veel meer op elkaar lijken dan we zouden willen toegeven.

Is het erg dat het christendom een veelgodendom is? Natuurlijk niet. Dat is alleen maar mooi. Daarom vieren vrijzinnigen de diversiteit!

Erik Jan Tillema
Beleidssecretaris van de VVP

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Abonneer u nu op de nieuwsbrief

Deel dit