Column: Lichtheid van geloven

Column: Lichtheid van geloven

Stephan de Jong kijkt in de Adventstijd naar afbeeldingen van engelen: van hun kinderlijkheid kunnen we wel wat leren.

Advent: niet alleen een tijd van licht maar ook van lichtheid. Als het goed is tenminste. Daar wijzen ons de engelen op, in groten getale rondzwevend in de adventstijd.

Waarom missen wij hun kinderlijke lichtheid? Waardoor veranderen we bij het ouder worden in zware stenen? Doordat verwondering wordt vervangen door ernst? Of deze verklaring klopt, weet ik niet. Maar kunstschilders van eeuwen terug, uit de Middeleeuwen en de zestiende en zeventiende eeuw, lijken wel zoiets te hebben gedacht. Op heel wat schilderijen hebben zij engelen afgebeeld met kinderlijke gezichten. De oeroude engelen zijn jong gebleven. En zij kunnen zweven. Ze kunnen zweven doordat zij niet zwaar zijn, niet belast met dogma’s en ferme overtuigingen, waar rechtgeaarde rechtzinnigen naar neigen. Ook niet belast met rationaliteit, bedenkingen, twijfels en allerlei andere dingen, waar vrijzinnigen wel een beetje dol op zijn.

Engelen kunnen zweven doordat zij niet gewichtig doen. Zij zijn licht van verwondering. Als zij vallen, vallen zij omhoog; in de richting van dat wat lichter is dan enig dogma en welke twijfel dan ook.

Stephan de Jong
Predikant van de Spieghelkerk in Bussum

Deel dit