Column: Niks romantiek

Column: Niks romantiek

Dominee Karl van Klaveren wijst ons er even op dat het niet alleen maar gezelligheid is in de komende kerstperiode. 

‘Politici zijn als prostituees. Ze zijn alleen veel duurder.’ Onverbloemde taal uit ‘Shadow World’, een film over de wapenhandel, die in de donkere tijd van kerst zal worden vertoond in de Haagse Houtrustkerk.

’Moet dat nou?’ zult u zeggen, ‘Er is al zoveel ellende. Wat meer positiviteit zou de mens goed doen.’ Dat is ook zo. Afgelopen maand zag ik ‘De toekomstbouwers’ waarin Wilfried de Jong spreekt met jonge ontwerpers van de Design Academy uit Eindhoven. De studenten daar blijken steeds vaker duurzame oplossingen te ontwerpen, die je blij maken omdat ze creatief en sociaal zijn.

Positiviteit is wezenlijk voor de mens. Je krijgt er energie van. Maar ook kritiek is cruciaal. Letterlijk: de profeten van Israël namen geen blad voor de mond bij miststanden en Jezus werd om zijn kritiek gekruisigd. De kribbe is uit hetzelfde hout gesneden als het kruis. Het kerstverhaal is geen romantische vertelling. Anders had de kindermoord van Bethlehem er geen plaats. Dat slot herinnert aan het lot van slaven in Egypte, waarmee God zich identificeert.

Een kritische noot is dus wel op zijn plaats rond kerst. We zijn dan ook blij dat de Haagse Mug in onze kerk deze documentaire wil vertonen. Mooie naam trouwens: ‘Haagse mug’. Dit collectief wil hoop geven door te prikk(el)en tot discussie, mensen te activeren en sociale netwerken te versterken.

Dergelijke ingrediënten staan aan de basis van een goede samenleving. We vergeten al te gemakkelijk dat een menswaardige wereld niet uit de hemel komt vallen. Zo’n wereld kan niet bestaan als wij ons terugtrekken in onze knusse gezelligheidsschulpjes. Kerst is meer dan dat en mag niet ontaarden. Want de aarde heeft mensen nodig. Deus sive natura. God is natuur...

Karl van Klaveren
Predikant van de Houtrustkerk in Den Haag

Deel dit