Column: Vroom en vrijzinnig

Column: Vroom en vrijzinnig

'Theologie is niet meer dan een kaartenhuis' aldus Stephan de Jong in zijn nieuwe column. 

‘Vroom en vrijzinnig,’ luidt mijn antwoord als mensen mij vragen naar mijn geloof. ‘Orthodox wat betreft geloofsbeleving en onorthodox wat betreft theologie.’ 


Wat mijn orthodoxe geloofsbeleving inhoudt? Ik ervaar God als een nabijheid, ‘de schaduw aan mijn rechterhand’. Ik leef met God niet als een projectie of louter idee maar als een ‘werkelijk tegenover’. Ik bid. Ik heb het gevoel dat God mij hoort en kent. Ik kan me niet voorstellen dat God mensen niet zal redden uit de dood. En Jezus is voor mij niet alleen maar een goed mens, maar als ik in iemand ergens het geheim van God ontwaar, dan in Hem. Over dat ‘Hem’: ik ben altijd geneigd persoonlijke voornaamwoorden voor God en Jezus met een hoofdletter te schrijven; uit eerbied.

Mijn vrijzinnige theologie? Die weet dat als ik God een ‘werkelijk tegenover’ noem, ik geen ‘werkelijkheid’ kan bedoelen zoals dingen werkelijk zijn. God gaat alle dingen te boven. Als ik veronderstel dat God mij hoort en kent, zegt mijn theologie dat God niet zomaar een persoon is. God gaat het persoonlijke te boven. Leven na de dood? Hoe ik mij dat moet voorstellen? Mijn theologie kan er geen zinnig woord over zeggen. Dat de verhalen over Jezus verhalen van mensen zijn, zoals heel de Bijbel, dat zit ook in mijn theologie gebakken.

Vrijzinnige theologie is voor mij bescheiden theologie. Ze geeft vorm aan mijn eerbied en juist daarom is zij bescheiden. Zij is dat om dezelfde reden waarom ik met een hoofdletter over God en Jezus blijf schrijven.

Orthodoxe theologie staat als een huis. Maar zij weet naar mijn idee te veel. Ik beleef haar daarom, tegen de bedoeling van haar voorvechters in, als soms oneerbiedig. Vrijzinnige theologie is een kaartenhuis. Ze weet maar weinig. Ze zou wat mij betreft blijvend instorten, als niet de ervaring van God haar telkens weer opricht. In alle eerbied en bescheidenheid dus.

Stephan de Jong
Predikant van de Bussumse Spieghelkerk

Deel dit