De Bijbel in Gewone Taal en een bank die heel normaal wil doen

De Bijbel in Gewone Taal en een bank die heel normaal wil doen

Bij mijn huidige levensfase hoort blijkbaar het ontvangen van veel brieven van allerlei instanties. En eerlijk gezegd, ze zijn moeilijker te begrijpen dan een bijbelstuk in de grondtaal.

Gedichten vormen geen probleem voor mij, maar wat de instanties bedoelen? In drie dagen kreeg ik vijf brieven van meerdere kantjes van het pensioenfonds in volstrekt onbegrijpelijke taal en denktrant. Later las ik dat het fonds tweehonderd mensen gaat ontslaan. Wat zal dat betekenen voor de woordenstromen?

Zouden die bijzondere vertalers van het Bijbelgenootschap misschien hun diensten kunnen aanbieden aan de instanties nu ze klaar zijn met de Bijbel gewoon te maken.

Ach, en dan doemt het volgende probleem op, wat is in godsnaam gewoon? Weer viel er een verbazingwekkende brief op de mat: mijn bank deelde mee dat ze in de komende tijd normaal gaat doen. Op de site staan kopjes: 'heel normaal' en '100 dagen normaal'. Bankieren wordt weer normaal. Er wordt dus gewoon toegegeven dat financiële mensen hiervoor abnormaal deden en ik raak dat knagende gevoel niet kwijt als ze zeggen: ‘normaal te gaan doen’. Kan ik ze dan gewoon geloven? Ooit een normale bank ontmoet?

Corrie Jacobs
Beleidssecretaris van de VVP

Deel dit