Het gaat geweldig!

Het gaat geweldig!

21 december 2012 hebben we overleefd, maar als je dagelijks het nieuws volgt, word je daar niet vrolijk van en lijkt de aarde op allerlei verschillende manieren toch af te steven op een roemloze ondergang. Vele mensen zullen instemmend knikken als je zegt dat we als mensheid de wereld naar de haaien aan het helpen zijn. Doemdenken zit er bij ons vaak ingebakken.

De economische crisis in Europa houdt aan, banen verdwijnen, de welvaart staat onder druk en het uitzicht is niet positief. Ook uit de rest van de wereld krijgen we niet al te veel hoopvolle berichten. Als de VS en haar bondgenoten zich terugtrekken uit Afghanistan valt het land hoogstwaarschijnlijk weer terug in oude stammenoorlogen, een Arabische Lente lijkt heel gauw omgeslagen naar een Arabische Winter als opstanden wreed worden onderdrukt zoals in Syrië. Democratie in Rusland heeft geleid tot veel corruptie en in Afrika lijkt geen einde te komen aan burgeroorlogen en gevechten tussen buurlanden.

Eén miljard mensen op de wereld lijden honger terwijl er aan de andere kant onnoemlijk veel voedsel wordt weggegooid. En dan nog het klimaat…hoe kunnen we ooit duurzaam op deze planeet wonen met ons huidige energieverbruik? Genoeg redenen om je eens flink achter de oren te krabben.

Toch houd ik als vrijzinnig predikant niet zo van doemdenken, sterker nog ik heb er een gezonde allergie tegen ontwikkeld.  Als ik het nieuws volg komt bij mij meteen het bekende gezegde  naar boven van het half lege of half volle glas. Is je glas half vol of half leeg? Het lijkt misschien een wat gezochte woordspeling. Meer wat interessant doenerij dan van enige wezenlijke betekenis. Toch spreekt het beeld mij aan. Want de levensles van deze uitspraak is duidelijk en leerzaam: het is erg belangrijk, ja zelfs van doorslaggevende betekenis hoe ik tegen situaties en mensen aan kijk. Want mijn kijk op situaties en mensen is in hoge mate bepalend hoe ik er vervolgens mee om ga en daarom blijf ik graag regelmatig aan het half volle glas denken. 

En met dat gezegde in het achterhoofd kwam ik een alleraardigst boek tegen met de prikkelende titel: Het gaat geweldig! 100 feiten die u een andere kijk op de wereld geven.
Wie de geschiedenis van de mens bestudeert, kan volgens de schrijver alleen maar een optimist zijn. Er is meer democratie in de wereld dan ooit te voren. Er is minder oorlog dan ooit te voren. De planeet raakt niet overbevolkt, want de bevolkingsgroei eindigt op een niveau dat draaglijk en duurzaam is. We stikken in de olie en het aardgas, zodat we tijd hebben om duurzame energie te ontwikkelen. En het klimaat? Dat is inderdaad de grootste uitdaging van de mensheid, maar er zijn een heleboel feiten die ons het vertrouwen geven dat we ook daar wel uit komen.

Dat dit niet zomaar wat loze beweringen zijn van de schrijver wordt haarfijn en op wetenschappelijke wijze uitgelegd in zijn boek. Een geloofwaardig en blijmoedig perspectief op onze toekomst waar we als vrijzinnigen van harte bij mogen aansluiten. Er is veel werk aan de winkel maar mijn glas is nog steeds halfvol en het uwe?

Ds Henri Frölich

Predikant VVP Noord-Holland

 

Deel dit