Pinkstercolumn: Over grenzen heen gaan

Pinkstercolumn: Over grenzen heen gaan

Pinksteren is een feest van de verandering, zo meent Menso Rappoldt. 'Door geestkracht loop je warm'. 

Pinksteren is een moeilijk feest. Het is het feest van de Geest. Maar wat is Geest?
Als er iets ongrijpbaar en onbewijsbaar is, is het wel geest.

Het verhaal van Pinksteren vertelt over geluid als van een geweldige wind en vuurtongen op hoofden. Met onze ‘wetenschappelijke bewijs’-ogen lopen we hier vast zoals op al die andere plekken in de bijbel waar dingen gebeuren die niet kunnen. Maar voor mensen die alleen zo kijken, blijft veel verborgen. Niet alleen in de bijbel, maar ook in het gewone leven.

Het Pinksterverhaal is een poging om in beelden een verandering die mensen overkomt duidelijk te maken. Het hoeft niet een verandering te zijn die op een specifieke datum en een bepaald uur is vast te stellen. Het kan een verandering zijn die een langere tijd nodig heeft. Het gaat om een verandering in energie en beleving van je situatie en de wereld om je heen.

Een verandering van de ene visie of beleving naar de andere zien we in het Pinksterverhaal. Een groepje mensen in een bovenzaal, achter muren teruggetrokken. Vastgelopen in de dood van hun grote voorbeeld en inspirator Jezus. Zijn einde lijkt het einde. Jezus en zijn beweging zijn te pletter geslagen tegen de rotsen van de macht.

Maar dan gebeurt er iets op dat Pinksterfeest dat maakt dat ze naar buiten gaan. Niet meer opgesloten maar vol vuur praten ze met de mensen in de stad over wat ze in Jezus hebben ervaren. Ze praten tegen mensen uit de hele wereld die andere talen spreken en andere culturen hebben. En ze verstaan elkaar!

Grenzen worden hier overschreden, grenzen bestaan niet meer. De mensheid met alle verschillen is één gemeenschap die elkaar begrijpt als het gaat om wat wezenlijk is in het leven. Verschillen verdwijnen niet, maar vormen geen grenzen waarop we stuklopen.

Het Pinksterverhaal vertelt hoe die verandering gebeurt en dat het een enorme kracht teweegbrengt die hen voortstuwt. Dat noemen ze Geest. Geest is geen figuur. Geest is geestkracht. Het stuwt je voort zoals de wind dat kan. Door geestkracht loop je warm. Het zet je in vuur en vlam.

Menso Rappoldt
Predikant van de Grote Kerk in Emmen

Dit artikel verscheen eerder in de VVP-publicatie Laat maar waaien, moderne gedachten over de Heilige Geest 

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe artikelen? Abonneer u nu op de nieuwsbrief

Deel dit