The art of the impossible

The art of the impossible

The art of the impossible, Václav Havel:    

We moeten erkennen dat we verbonden zijn met meer dan alleen het huidige moment en de huidige plek, dat we verbonden zijn met de wereld als geheel en met de eeuwigheid. We moeten erkennen dat we onze eigen specifieke, lokale en onmiddellijke belangen schaden doordat we niet nadenken over universele, bovenpersoonlijke en boventijdelijke belangen.

 Alleen mensen die hun verantwoordelijkheid voor en ten overstaan van de wereld beseffen, zijn werkelijk verantwoordelijk voor en ten overstaan van zichzelf.

Een citaat uit een boek met een prachtige titel: the art of the impossible, de kunst van het onmogelijke.  Van die kunst wil ik wel werken zien en bewonderen. Onmogelijkheden die toch mogelijk kunnen worden, lijkt me ook een goed motto voor Pasen. Ons laten uitdagen om de kunst van het onmogelijke te beoefenen en om leven met verschillen en complexiteit mogelijk te maken. Simpelweg haalbaar hoeft niet het laatste woord te hebben, als het aan ons ligt.

Dat er kunstwerken van het onmogelijke te vinden en te bewonderen zijn is iets om elkaar toe te wensen met Pasen, misschien. Als we erkennen dat we verbonden zijn…

Corrie Jacobs

Deel dit