Verslag van de Ledenvergadering 2015

Verslag van de Ledenvergadering 2015

De Algemene Vergadering op 31 oktober had een zonnig karakter. De zon scheen  op ons allen en het verhaal van Fred Omvlee had een optimistische en realistische kijk.  

Zijn gedachten vallen onder vijf letters van de zanger Elvis,  E van Energie, de L van Lokaal de V van Vrijwillig  de I van Interactief en S. van Spiritueel.

Lees hier de hele lezing van Fred Omvlee.

Door de zonnigheid verliep de dag ontspannen en kwamen onze verenigingszaken ook goed aan de orde.
We namen afscheid van Kim Magnee, voormalig voorzitter en Hans Noordeman, secretaris. Penningmeester Wim Jumelet verandert van functie. We hebben de nieuwe penningmeester Rutger Immink welkom geheten. Koos Bakker wordt secretaris.

De financiën zijn goed bevonden. De beleidspunten van de landelijke vereniging hebben we samen ingekleurd en besproken.

De tekeningen van Corina van Riel in de nieuwe VVP- informatiebrochure geven onze werklijnen ook een inhoudelijke richting. Een open deur in ons hart, in onze huizen, een wolk om te dromen, een verbindingsteken om te blijven zoeken naar verbinding en vraagtekens om onze vragen open te houden.

Deel dit