AV op 18 mei 2019 met Bommel en Tom Poes

AV op 18 mei 2019 met Bommel en Tom Poes

Welke rol speelde de Bijbel in de verhalen van Marten Toonder? Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de VVP zal Klaas Driebergen hierover een lezing verzorgen.

De AV vindt plaats op 18 mei in de Regentessekerk in Apeldoorn. Om 10.30 uur begint de vergadering waarin onder meer de jaarrekening en begroting van de vereniging centraal staan en na de lunch zal Driebergen zijn lezing houden.

Schrijver en striptekenaar Marten Toonder (1912-2005) portretteerde in zijn verhalen over Olivier B. Bommel en Tom Poes met een grote knipoog de Nederlandse samenleving. Het is daarom niet verbazend dat hij zich daarin ook bezig heeft gehouden met het christendom, en in het bijzonder het Hollandse calvinisme. Ook de Bijbel was een inspiratiebron voor de Bommelverhalen: Toonder putte daaruit voor verhaalmotieven, maar ontleende ook woorden en uitdrukkingen aan de oude Statenvertaling. Daarnaast leverde hij in zijn verhalen impliciet kritiek op het christelijke gedachtegoed, waartegenover hij zijn eigen levensbeschouwelijke opvattingen plaatste.

In zijn lezing gaat Driebergen in op wat Marten Toonder geloofde en hoe hij tegen Bijbel en christendom aankeek, en geeft hij interessante en leuke voorbeelden van hoe dit doorwerkte in zijn verhalen. Dit alles geïllustreerd met videofragmenten en afbeeldingen uit de Bommelverhalen.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1.Opening door de voorzitter, Alke Liebich, om 10.30 uur

2.Liturgische opening door Klaas Douwes (predikant van de Regentessekerk)

3.Mededelingen

4.Vaststelling agenda

5.Verslag van de Algemene Vergadering van 26 mei 2018 

6.Jaarverslag 2018

7.Financiën

-Jaarrekening 2018 Stichting Pattist-Thesingh Fonds 

-Jaarrekening 2018 VVP 

-Verslag kascommissie

-Verkiezing kascommissieleden: nieuw kascommissielid 2021

-Begroting 2020 

8.Bespreking beleidsnotitie

9.Verkiezingen bestuursleden

10.Uitreiking erespelden

11.Rondvraag

Lunch: 12.30 tot 13.15 uur

12.Lezing ‘Bommel en de Bijbel’ door Klaas Driebergen

13.Sluiting om uiterlijk 15 uur.

Deel dit