Ledenvergadering 2019: vertrouwen in de toekomst

Ledenvergadering 2019: vertrouwen in de toekomst

Heeft de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten nog een toekomst? ‘Jazeker’, was het antwoord tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

De sfeer tijdens de ledenvergadering op zaterdag 18 mei in de Regentessekerk in Apeldoorn was in één woord samen te vatten: positief. Ondanks de ledenkrimp en de financiële achteruitgang was er vertrouwen in de toekomst. Klaas Douwes, predikant van de Regentessekerk, zei het al tijdens zijn openingswoord: ‘Vrijzinnigen zijn eerder slapeloos’. Daarmee doelde hij op de vele activiteiten die de kleine organisatie organiseert. Hij vond het indrukwekkend hoe een relatief kleine groep mensen zoveel energie weet over te dragen. Blijkbaar hebben vrijzinnigen niet veel slaap nodig.

Ook Erik Jan Tillema, beleidssecretaris van de VVP, beaamde dat. Bladerend door het jaarverslag van 2018 kwam hij tot de conclusie dat de vereniging elk jaar weer zo veel weet te bereiken. Ook al is de vereniging klein, zij staat voor een veel groter ideaal. En daar wordt hard aan gewerkt. De aanwezigen deelden in dit enthousiasme.

Het belangrijkste agendapunt van de vergadering was de bespreking van een notitie die een aanvulling is op het huidige beleidsplan dat loopt tot 2020. In die notitie staat dat de vereniging met behulp van commissies onderzoek wil doen naar onder meer het functioneren van de eigen organisatie en het bereik van haar boodschap. Met als doel om nog betere resultaten te krijgen. De vergadering nam de notitie unaniem aan, wat betekent dat het landelijke bestuur in het komende jaar aan de slag gaat om de vereniging klaar te stomen voor de toekomst. Want de VVP is nog lang niet klaar met haar werkzaamheden en haar idealen.

Jaarlijks vindt een ledenvergadering plaats, dit keer in Apeldoorn op 18 mei. In de ochtend vond het huishoudelijke gedeelte van de vergadering plaats, in de middag verzorgde schrijver Klaas Driebergen een lezing over Bommel en de Bijbel.

Deel dit