Ledenvergadering op 17 mei

Ledenvergadering op 17 mei

Op zaterdag 17 mei 2013 vindt in de Regentessekerk in Apeldoorn de ledenvergadering van de VVP plaats.

Auteur en dominee Stephan de Jong zal tijdens de ledenvergadering vertellen over de waarde van eenzaamheid, naar aanleiding van zijn boek Lof der eenzaamheid. De Jong is predikant van de protestantse Spieghelkerk in Bussum, lid van de VVP, auteur van verschillende boeken en een veelgevraagd spreker. Hij is ook verbonden met de moderne predikantenbeweging Op Goed Gerucht.

‘Eenzaamheid kan problematisch zijn’, aldus De Jong om te vervolgen: ‘Volwassenwording omvat het ontwikkelen van sociale en communicatieve vaardigheden. Maar zou volwassenwording ook niet kunnen bestaan uit het leren om alleen te zijn? Behoort eenzaamheid, een onvermijdelijke kant van het bestaan, niet tot de kenmerken van innerlijke kracht? Durft iemand de eenzame dimensie van het leven nog aan?’

De lezing is ook toegankelijk voor mensen die geen lid zijn van de VVP. Na de lezing is de vergadering alleen toegankelijk voor leden.

Naast de lezing van De Jong staan onder andere de volgende punten op de agenda van de ledenvergadering. De jaarrekening over 2013 wordt gepresenteerd en toegelicht net als de begroting voor 2015 en de voortgangsrapportage van het nieuwe beleid. Tijdens de vorige ledenvergadering is dit nieuwe beleid van de vereniging aangenomen. Toen is ook besloten om tijdens komende vergaderingen de uitvoering en voortgang van het beleid te evalueren.

De ledenvergadering vindt op 17 mei plaats in de Regentessekerk in Apeldoorn, de kerk van VVP-ers, NPB-ers en remonstranten. De dag begint om 10.30 uur (vanaf 10 uur staat de koffie klaar) en duurt tot uiterlijk 15.30 uur.

Leden ontvangen minimaal een maand van te voren een uitnodiging met de agenda.

Deel dit