Verslag van de Ledenvergadering 2016

Verslag van de Ledenvergadering 2016

Hier kunt u het verslag lezen en de foto's zien van de Algemene Vergadering op 21 mei 2016.

De Algemene Vergadering van de VVP op 21 juni in Arnhem stond in het teken van het afscheid van Corrie Jacobs, want met haar neemt de vereniging afscheid van een vrouw die zich jarenlang vol enthousiasme, creativiteit en eigenzinnigheid heeft ingezet voor het vrijzinnige geluid. Na vijftien jaar werkzaam geweest te zijn voor de landelijke vereniging is zij vanwege gezondheidsklachten met prepensioen gegaan.
av100

Voordat er afscheid genomen kon worden, moesten eerst nog de vaste agendapunten behandeld worden. Na een liturgische opening door Florie van de Hoek (voorzitster van de VVP Arnhem) opende Lennart Heuvelman de vergadering.

Nadat de agenda was vastgesteld, het verslag van de vorige vergadering was goedgekeurd, en het jaarverslag over 2015 was gepresenteerd, kwamen de financiële stukken ter sprake. Penningmeester Rutger Immink besprak achtereenvolgens de jaarrekening van het Pattist-Thesingh Fonds en de jaarrekening van de VVP NL. Door ziekte van de werknemers in 2015 vielen de personeelslasten lager uit dan begroot.
De kascommissie keurde de verslagen goed en had enkele aanbevelingen: er was behoefte aan een beknopte, overzichtelijke samenvatting van de cijfers en er werd verzocht om in het vervolg de cijfers van het Cannegieter-Schnell Fonds in een aparte jaarrekening te bespreken. Het bestuur zal deze opmerkingen meenemen.
Tenslotte presenteerde Rutger Immink de begroting voor 2016. Ook hierbij zijn de personeelslasten lager dan voorgaande jaren: dit heeft te maken met het vertrek van Corrie Jacobs.

Het puntje ‘verkiezingen bestuursleden’ leverde geen nieuwe bestuurswisselingen op.

Twee erespelden werden dit keer uitgereikt: aan de heer L. Atzema en mevrouw H. Atzema-Doornbos. Beiden hebben zich jarenlang ingezet voor de VVP Delfzijl: de eerste als voorzitter, de tweede als penningmeester. De speldjes werden meegegeven aan Rutger Immink die ze zal uitreiken tijdens de Ledenvergadering van de VVP Groningen.

Na dit agendapunt hield beleidssecretaris Erik Jan Tillema een korte presentatie over de beleidsontwikkelingen. Hij vertelde dat ondanks de krimpende vereniging er nog voldoende werk te doen is, omdat het vrijzinnige geluid nog steeds waardevol is en gehoord mag worden. Het leverde een interessante discussie op waarbij onder andere de relatie met de Protestantse Kerk en het organiseren van activiteiten ter sprake kwam.

Hierna begon de lunch die verzorgd werd door vrijwilligers van de VVP Arnhem.

Nadat iedereen had gegeten, begon de vergadering weer met Erik Jan Tillema die iets vertelde over het nieuwe programma van Vrijzinnig Perspectief. Daarmee eindigde het officiële gedeelte van de vergadering. Wat volgde was een voorstelling van Kirsten Benschop, bekend van Vrijzinnig Perspectief. Zij speelde een eigen bewerking van het verhaal ‘De hospita’ van Roald Dahl.

Hierna werd het woord gegeven aan Corrie Jacobs die op een geheel eigen wijze haar vertrek toelichtte aan de hand van een door Mark van Praagh gemaakte Jakobsladder. Ze nodigde iedereen uit deze ladder te versieren met steekwoorden die van toepassing zijn op de vrijzinnigheid.

Vervolgens werd Corrie toegesproken door Ineke Ludikhuize (oud-voorzitter), Inge Bult (collega), Cisca Peters en Annemieke van der Veen (V-Link) en ontving zij van huidig voorzitter Lennart Heuvelman een bronzen beeld als afscheidscadeau.

Na alle gesproken woorden was er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Corrie en na te praten tijdens een borrel.

Bekijk hier enkele foto's:

afscheidcorrie2

Voorzitter Lennart Heuvelman

afscheidcorrie3

De Jakobsladder van Corrie

afscheidcorrie4

Ineke spreekt Corrie toe

afscheidcorrie5

Bijpraten en koffie drinken

afscheidcorrie7

Afscheidswoorden van Corrie

afscheid corrie1

Corrie bij haar afscheidscadeau

 

Deel dit