Verslag: zonnige ledenvergadering 2017

Verslag: zonnige ledenvergadering 2017

In een zonnig Amsterdam vond op 20 mei 2017 de jaarlijkse ledenvergadering van de VVP Nederland plaats.

Voorzitter Lennart Heuvelman opende om half 11 de vergadering en gaf al snel het woord aan dominee Claartje Kruijff. Zij hield een lezing over haar levenspad dat zij onlangs heeft opgeschreven in haar boek ‘Voorbij de leegte’. Kruijff had een succesvol leven: een goedbetaalde baan, een partner, kinderen, een groot sociaal netwerk. Toch miste er iets. Haar werk vond ze inhoudsloos en het maakte haar ongelukkig. Ze gooide het roer om: ze zegde haar baan op en ging uiteindelijk theologie studeren. Daar vond ze de diepgang waar ze zo naar op zoek was. Inmiddels is ze predikant in Amsterdam.

Het volgende agendapunt was de vertoning van de korte documentaire ‘Vrijzinnig verleden: van kroeg tot kerk’ over de geschiedenis van de eigen organisatie. Die begon in 1904 en de documentaire liet zien dat vrijzinnigen zich op verschillende manieren organiseerden. Van ‘lezingen-verenigingen’ in gemeenten van vrijzinnige signatuur tot strijdende verenigingen die moesten opboksen tegen een dominante orthodoxie. Daardoor belandden de vrijzinnigen vaak buiten de kerk en gingen ze zelf kerkdiensten beleggen, soms zelfs in een kroeg. Maar in de jaren veertig kregen de vrijzinnigen steeds meer een geaccepteerde plaats binnen de kerk. Dat was wel meteen de dood in de pot: ze hoefden niet langer te strijden voor hun plek binnen de kerk en dat zorgde voor krimp. Daarom is de VVP tegenwoordig erg klein.

av2017 660 2

De documentaire leidde zo mooi het volgende agendapunt in: een discussie over de toekomst van de vereniging. In groepjes gingen de aanwezigen uiteen om met elkaar te praten over de komende jaren. Dat leverde verschillende tips en suggesties op voor het te voeren beleid van de vereniging.

De lunch kon zowel in de kerk als buiten in de zon genuttigd worden. Daarna brak het financiële en bestuurlijke deel van de vergadering aan. Dat werd voorgezeten door Ate Trox omdat Heuvelman eerder weg moest.

Penningmeester Rutger Immink presenteerde de jaarrekeningen en de begroting. Daar blijkt uit dat er een financiële achteruitgang is en dat de daarbij horende problemen steeds groter worden.

Nico Vreugdenhil en André van West werden gekozen als nieuwe bestuursleden. Zij vertegenwoordigen respectievelijk regio Zuid en regio West.

Tenslotte deelde Trox nog mee dat tijdens de ledenvergadering van de VVP Groningen twee erespelden waren uitgereikt, aan mevrouw Calker en de heer Sloots. 

Om half 3 sloot de vergadering.

Een foto-verslag van de dag vindt u op onze Facebook-pagina

Deel dit