2013... een bijzonder jaar!

2013... een bijzonder jaar!

Het bestuur van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar toe. Voor de vereniging wordt 2013 een zeer bijzonder jaar want dan vieren wij ons 100-jarig bestaan.

De geschiedenis van de VVP – toen nog VVH geheten – begint in het eerste decennium van de vorige eeuw in Friesland. Daar wordt in 1904 de eerste provinciale vereniging van vrijzinnige hervormden opgericht. Andere provincies volgen snel en daarna ontstaat de behoefte aan één overkoepelende, landelijke organisatie. Deze landelijke vereniging ziet in 1913 het levenslicht.

Al een eeuw lang staat de VVP voor het vrijzinnige geluid binnen de Hervormde Kerk – nu de Protestantse Kerk. Lang niet altijd en lang niet overal is de ruimte om dit geluid te laten horen even groot. De vereniging zorgt er voor dat vrijzinnige opvattingen er mogen zijn en dat daar altijd ruimte voor is. En dat doet zij al 100 jaar!

In 2013 vieren wij dit jubileum uitgebreid. Op 6 april vindt een landelijke jubileumdag plaats maar ook op andere momenten in het jaar zullen wij stilstaan bij dit bijzondere feest. Houdt deze website in de gaten voor meer informatie.

Deel dit