Aantal fulltime-predikanten wordt minder

Aantal fulltime-predikanten wordt minder

Het aantal predikanten binnen de Protestantse Kerk dat een fulltime aanstelling heeft, is in de afgelopen tien jaar minder geworden.

In 2006 waren er nog 1.544 predikanten met een aanstelling van 0,9 tot 1 fte. In 2016 is dat gedaald tot 1.088. Dat blijkt uit cijfers waar de synode in april over gaat vergaderen.

Een fulltime-predikant is nog wel altijd de standaard: 61 procent van alle voorgangers heeft een aanstelling van meer dan 0,9 fte.
In totaal is er 1.525 fte te verdelen. Dat is 25 procent minder dan in 2006. Dat heeft te maken met de krimp van de kerk, het samengaan van gemeenten en de verkleining van de aanstelling. Verwacht wordt dat het aantal fte verder krimpt tot 960 in het jaar 2031

In april vergadert de synode over de mobiliteit van predikanten en deze cijfers dienen als ondersteuning. Al eerder besloot het hoogste vergaderorgaan van de kerk dat zij de mobiliteit van dominees wil stimuleren: na vier jaar is een predikant beroepbaar. Een dominee die vele jaren aan een gemeente verbonden blijft, is niet wenselijk, aldus de synode. Het geregeld wisselen van een gemeente zou bevordelijk zijn voor de creativiteit, inspiratie en kwaliteit.

Uit dezelfde cijfers blijkt dat met name oudere predikanten - die nog hooguit tien jaar voor hun pensionering zitten - langer in een gemeente blijven staan. Zes procent van de predikanten staat al langer dan 20 jaar in één gemeente.

Deel dit