VVP presenteert visienota

VVP presenteert visienota

Vrijzinnigheid, diversiteit en dienstbaarheid vormen de drie kernthema’s van de toekomstvisie. De nieuwe visienota Als een vlinder in de kerk  werd op 12 mei op de ledenvergadering gepresenteerd.

De nota Als een vlinder in de kerk beschrijft wat de VVP is en waar zij heen wil. Met het kernthema vrijzinnigheid wil de VVP zich ten dienste stellen aan vrijzinnige geluiden in het land. Met diversiteit staat zij voor een geloof dat verschillende vormen aan kan nemen en met dienstbaarheid wil de vereniging het geloof omzetten in daden: ‘Geloven kan niet enkel bij geloven blijven; dat zou het geloven inhoudsloos maken. Geloven komt pas tot uiting in handelen’, zo staat in de nota.

Daarnaast besteedt de nota aandacht aan de situatie waarin de vrijzinnigen zich bevinden: de vereniging is klein en vergrijsd. Hoe ziet de toekomst er uit? ‘Vrijzinnigheid neemt nieuwe vormen aan, niet-institutionele vormen. De VVP staat open voor veranderingen en speelt daar op in (...) Dat betekent dat de toekomst er heel anders uit zal zien. Maar dat betekent niet dat wij bang zijn voor de toekomst. Integendeel!’

De visienota moet het fundament vormen voor het toekomstige beleid van de VVP. Beleidsdocumenten moeten handen en voeten geven aan de kernthema’s die in de nota worden besproken.

De VVP staat voor het vrijzinnige geluid binnen de Protestantse Kerk. In 2013 viert zij haar honderdjarige bestaan. De visienota Als een vlinder in de kerk is geschreven door Erik Jan Tillema die in 2012 afscheid nam als voorzitter van de VVP.

U kunt de nota hier downloaden.

Deel dit