Carel ter Lindens vrijzinnige boodschap

Carel ter Lindens vrijzinnige boodschap

De traditionele christelijke dogma’s hebben voor hem afgedaan. Wat dan overblijft is een levensbeschouwing die gericht is op de medemens en daarmee kan de bekende predikant Carel ter Linden prima uit de voeten.

In zijn boek Wat doe ik hier in godsnaam? Beschrijft Ter Linden hoe zijn geloof er uit ziet. Jarenlang was hij voorganger – bekend geworden van een aantal bijzondere diensten met de koninklijke familie. Vroeger geloofde hij nog in de Hemel, in Jezus als de Zoon van God. Tegenwoordig niet meer.

Zo schrijft hij in het begin van zijn boek dat hij niet gelooft in een ‘Zin van het leven met een hoofdletter’. Wel heeft hij behoefte aan een zin in zijn leven en de verhalen uit de Bijbel kunnen daarbij helpen. Die bijbelverhalen moeten overigens niet letterlijk genomen worden; daar zijn ze niet voor bedoeld en wij kunnen die verhalen ook niet meer geloven.

In de bijbelverhalen lezen we wel waar het om gaat: om de liefde voor de medemens. Het gaat er niet om om een almachtige God te dienen – die volgens Ter Linden niet bestaat – maar om onze medemens tegemoet te treden. Het geloof gaat niet om opgelegde regels en voorschriften, maar om een innerlijk appèl tot ‘verantwoordelijk mens-zijn’.

Vrijzinnigen die het boek lezen, zullen in de woorden veel van hun eigen geloof herkennen. Ter Linden preekt hier een vrijzinnige boodschap. Een feest der herkenning! Hij doet dat op een mooie, rustige manier, helder en duidelijk en met warme woorden. Hier schrijft niet iemand die wil afrekenen met het traditionele christendom, maar iemand die vanuit zijn passie voor dat geloof de boodschap wil herinterpreteren zodat die voor moderne mensen zinvol en veelzeggend is. En daarin slaagt hij.

De conclusie mag duidelijk zijn: vrijzinnigen kunnen alleen maar genieten van dit boek. Ter Linden schrijft hier waar vrijzinnigen voor staan!

Meer informatie:
Carel ter Linden
Wat doe ik hier in Godsnaam?
Uitgeverij Arbeiderspers
€ 17,50
Bestelmogelijkheden

Deel dit