Corona-bemoediging: Niet alleen maar Troost-tv

Corona-bemoediging: Niet alleen maar Troost-tv

Het is jammer dat kerken nu hun deuren sluiten, omdat ze zoveel meer troost kunnen bieden dan 'Troost-tv', aldus Marianne Gaastra. 

Kerkzijn is op dit moment in veel vormen via internet en tv actief zijn. Dat was altijd al zo, toch is dit nooit een argument geweest om dan maar niet samen te komen. Had heel goed gekund immers. We zijn verbonden met elkaar en met internet en met God. Kunnen we het hier niet mee doen, in deze tijden van ziekte en zorg, van hamsteren en saamhorigheid?

Ik denk het niet! Je geeft hiermee het signaal af dat een kerkdienst of viering ‘op locatie’ er niet toe doet. Ja, ik weet wel, we hebben te maken met de grote overmacht van het coronavirus. Natuurlijk hoeven we niet onverantwoordelijk te zijn en toch een kerkdienst houden waar mensen te dicht op elkaar zitten. En dan ook nog mensen uit een 'kwetsbare groep': de ouderen.  Overigens kan ik het woord ‘kwetsbaar’ voor deze groep niet meer horen. Want wie is er niet kwetsbaar? Blijkbaar kijken we nu met andere ogen. Door een besmettelijk en dodelijk virus dat de kroon spant, kijken we met medische en economische ogen naar een bepaalde groep en noemen die 'kwetsbaar'. Kom op we zijn allemaal kwetsbaar!

Juist daarom is het goed om je als geloofsgemeenschap, als plaats van troost en hoop, open te stellen en te zoeken naar alternatieve vormen om bij elkaar te komen. YouTube, internetverbinding, prima. Maar ook: het (kerkelijk) gebouw open stellen en mensen gelegenheid geven elkaar te ontmoeten, een kaars aan te steken, in stilte in te keren, te luistern naar (orgel)muziek. Op gepaste afstand. Lees: anderhalve meter.

En niet: Doe de deuren maar dicht en kijk maar naar dominee Gremdaat of een andere tv-dominee. Niets ten nadele van hen.

Zij hebben misschien beter begrepen waar het om gaat dan wij.  Zij zetten hun licht niet onder de korenmaat. Zij bieden Troost-TV. En terecht. Alleen dan wel met de blik naar het nostalgische verleden toen alles nog goed was met ‘Loveletters’ en ‘Wedden dat’. Religie biedt meer toekomstperspectief en zingeving voor het heden.

Marianne Gaastra

Deel dit