De Vrijzinnige Lezing 2019 met Theo Hobson

De Vrijzinnige Lezing 2019 met Theo Hobson

De opmerkelijke Britse theoloog Theo Hobson (1972) verzorgt op vrijdag 15 maart De Vrijzinnige Lezing in de Utrechtse Geertekerk.

De dag erna, op zaterdag 16 maart, spreekt hij tijdens een masterclass die De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht organiseert over de predikant in de publieke ruimte.

Hobson trok brede aandacht met zijn boeken Reinventing Liberal Christianity (2013) en God Created Humanism (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

In zijn Vrijzinnige Lezing die de titel draagt: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

Op zaterdagochtend 16 maart spreekt Hobson tijdens een masterclass van De Vrijzinnige Lezing en Op Goed Gerucht en zal hij onder meer spreken over pionieren en de predikant die buiten de muren van de kerk opereert.

De studieochtend vindt plaats in Amsterdam aan de PThU van 10.30 tot 12.30 uur. De Vrijzinnige Lezing op vrijdagavond in de Utrechtse Geertekerk van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelding voor beide activiteiten kan via de website www.devrijzinnigelezing.nl. De entree bedraagt € 10 per activiteit. De Masterclass is gratis voor mensen die de lezing hebben bezocht. Ter voorbereiding verschijnt op de lezing verschijnt bij uitgeverij Skandalon het boek Theo Hobsons gelovig humanisme.

De Vrijzinnige Lezing wil vernieuwende theologie onder de aandacht brengen en daarmee stem geven aan (post)moderne vrijzinnigheid en bijdragen aan hedendaags geloven. Dat doet zij door jaarlijks het woord te geven aan een vooraanstaande theoloog. Om het jaar wordt daarvoor een Nederlandse theoloog uitgenodigd, afgewisseld door een buitenlandse theoloog met een internationale reputatie die naast de lezing ook een seminar geeft. In 2017 vond de eerste editie plaats met de gerenommeerde, Amerikaanse theologe Catherine Keller, in 2018 met Frits de Lange.

Praktische informatie:

De Vrijzinnige Lezing
Datum:  15 maart 2018
Locatie: Geertekerk Utrech
Tijd: de lezing begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur
Kosten: € 10, voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk € 5
Opgave:  via de website www.devrijzinnigelezing.nl 

Masterclass

Datum: 16 maart 2018
Locatie: PThU Amsterdam
Tijd: 10.30 uur
Kosten: € 10 (gratis voor mensen die ook De Vrijzinnige Lezing hebben bezocht)
Opgave: via de website www.devrijzinnigelezing.nl 

Deel dit